Μπήκαν οι υπογραφές για το «Μακεδονία Παλλάς»

Σύμβαση για τη μίσθωση του ξενοδοχείου «Μακεδονία Παλλάς» της Θεσσαλονίκης υπεγράφη ανάμεσα στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) και τη μισθώτρια εταιρεία που ανέλαβε την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου.

Η μίσθωση που υπογράφεται από την ...
υποδιοικήτρια του ΙΚΑ, Βασιλική Τριανταφυλλίδη και εκπρόσωπο της μισθώτριας εταιρείας, ξεκινά από τις 3 Μαρτίου 2014, είναι διάρκειας 30 ετών με δικαίωμα παράτασης για δέκα επιπλέον έτη, ενώ το μίσθωμα ορίστηκε στα 143.500 ευρώ τον μήνα ή 1.722.000 ευρώ το χρόνο.

Εκτός από το ποσό αυτό, η εταιρεία θα καταβάλει κάθε χρόνο στο ΙΚΑ ποσοστό επί του κύκλου εργασιών, το οποίο ορίστηκε, σε 12% αν ο κύκλος εργασιών κυμαίνεται από 7.000.000 έως 11.000.000 ευρώ, σε 10% από τα 11.000.000 έως τα 15.000.000 ευρώ και σε 8% για κύκλο εργασιών μεγαλύτερο από 15.000.000 ευρώ.

Επιπλέον, η εταιρεία που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση του ξενοδοχείου δεσμεύεται να υλοποιήσει επενδυτικό πρόγραμμα ελαχίστου ύψους 5.000.000 ευρώ μέσα σε δυο χρόνια από την έναρξη της μίσθωσης.

Πριν την υπογραφή της σύμβασης μακροχρόνιας μίσθωσης η μισθώτρια εταιρεία παρέδωσε στο ΙΚΑ τις προβλεπόμενες εγγυητικές επιστολές, μία ποσού 2.296.000 ευρώ για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης και ποσού 1.500.000 για την υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος.

Σε ανακοίνωσή της η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εκτιμά ότι, «η νέα μισθωτήρια σύμβαση αποτελεί αφετηρία μιας νέας επιτυχούς επιχειρηματικής πορείας για ένα από τα σημαντικότερα περιουσιακά στοιχεία των ασφαλισμένων του Ιδρύματος».

Συμπληρώστε το E-mail σας για να ενημερώνεστε πρώτοι

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναγνώστες