Απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας για τα μαθήματα Πληροφορικής

Στην Κοινοβουλευτική παρέμβαση που κατέθεσε ο Βουλευτής Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας, κ. Λευτέρης Αυγενάκης σχετικά με «τα διαχρονικά προβλήματα που υποβαθμίζουν την Πληροφορική Παιδεία και δημιουργούν πλασματικές υπεραριθμίες Καθηγητών Πληροφορικής», ο Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Θεόδωρος Παπαθεοδώρου έδωσε την εξής απάντηση:

«Το ωρολόγιο πρόγραμμα ....του Γυμνασίου καθορίζεται με την αριθμ. 105954/Γ2/03-09-2009 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1890) και η Πληροφορική διδάσκεται και στις τρεις τάξεις, μία (1) ώρα την εβδομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Γυμνασίου για την πιλοτική εφαρμογή καθορίζεται με την αριθ. 104868/Γ2/13-09-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2240) και το μάθημα Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών διδάσκεται και στις τρεις τάξεις, δύο (2) ώρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Σχετικά με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Λύκειο, σας γνωρίζουμε ότι το ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την αρ. 36799/Γ2/02-04-2012 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1163) και διδάσκονται τα μαθήματα Τεχνολογία Επικοινωνιών στην Τεχνολογική Κατεύθυνση, δύο (2) ώρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και το μάθημα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών δύο (2) ώρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου καθορίζεται με την αρ. 63447/Γ2/27-06-2005 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 921) και διδάσκονται τα μαθήματα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον στον Κύκλο Πληροφορικής και Υπηρεσιών Τεχνολογικής Κατεύθυνσης δύο (2) ώρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και τα μαθήματα επιλογής Εφαρμογές Υπολογιστών, Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων και Λειτουργικά Συστήματα, Πολυμέσα Δίκτυα και Εφαρμογές Λογισμικού, δύο (2) ώρες την εβδομάδα, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Το μάθημα «Εφαρμογές Πληροφορικής» της Α΄ ΕΠΑΛ χαρακτηρίζεται ως Βασικών Ικανοτήτων, σύμφωνα με την αρ. 42790/Γ2/12-04-2012 Υ. Α. (ΦΕΚ Β΄ 1377) που καθορίζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Α΄ τάξης ημερησίων ΕΠΑΛ και διδάσκεται δύο (2) ώρες την εβδομάδα. Επιπλέον, το ίδιο μάθημα χαρακτηρίζεται ως μάθημα Βασικών Δεξιοτήτων, σύμφωνα με την αριθμ. 73030/Γ2/30-06-2011 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 1643), όπως διορθώθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2132, που καθορίζει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Α΄ τάξης εσπερινού ΕΠΑΛ και διδάσκεται μία (1) ώρα την εβδομάδα.

Ο τομέας πληροφορικής διδάσκεται δεκαοχτώ (18) ώρες την εβδομάδα στη Β΄ τάξη εσπερινών, σύμφωνα με τις αρ. 111276/Γ2/8-10-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 2057) , 138011/Γ2/3-12-2007 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 26) και 61652/Γ2/31-05-2010 Υ.Α. (ΦΕΚ Β΄ 764) που καθορίζουν το Ωρολόγιο Πρόγραμμα της Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑΛ. Για τις αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου, Γενικού Λυκείου, ΕΠΑΛ και ΕΠΑΣ εφαρμόζονται οι διατάξεις της αρ. 118842/Γ2/17-09-2008 και 127070/Γ2/03-10-2008 σχετικών εγκυκλίων». Πηγή: flashnews.gr

Αναγνώστες