Πότε ένας άνδρας χάνει την ...παρθενιά του;;


Οι άνδρες σε αντίθεση με τις γυναίκες, δεν διαθέτουν παρθενικό υμένα, οπότε είναι...
εξαιρετικά δύσκολο να καταλάβει μία γυναίκα – απο ανατομικής άποψης - αν ένας άνδρας είναι παρθένος ή όχι.

Σύμφωνα όμως με τους ουρολόγους , σε λίγες περιπτώσεις στις πρώτες σεξουαλικές εμπειρίες συμβαίνει διάρρηξη του χαλινού, μιας μικρής μεμβράνης που υπάρχει μεταξύ ακροποσθίας και βαλάνου και η οποία αποτελεί ένα είδος αντρικής παρθενιάς.

Όταν ο χαλινός είναι κοντός, τότε το απότομο τράβηγμά του προς τα πίσω κατά τη διάρκεια της στύσης και της σεξουαλικής επαφής, μπορεί να σκιστεί και να υπάρξει μία μικρή αιμορραγία. Η αιμορραγία αυτή είναι ελάχιστη και δεν συγκρίνεται με την αντίστοιχη της ρήξης του παρθενικου υμένα στις γυναίκες.

Αν ο χαλινός είναι αρκετά μακρύς δεν σκίζεται, οπότε δεν μπορεί να καταλάβει κανένας αν ο άνδρας “έχασε” την παρθενιά του.

Πάντως, η σίγουρη απόδειξη ότι γιa κάποιον είναι η πρώτη φορά, είναι η έκφραση που έχει στα μάτια και το πρόσωπο, καθόλη τη διάρκεια της επαφής.

Αναγνώστες