Στις φορολογικές δηλώσεις του 2015 ο φόρος υπεραξίας των μετοχών

Στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2015, με τα εισοδήματα που θα αποκτηθούν φέτος θα καταγραφεί η υπεραξία από τις μεταβιβάσεις μετοχών...στο χρηματιστήριο από την 1.1.2014 και μετά.

Αυτό διευκρινίζεται σε εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη, το φόρο υπεραξίας που προκύπτει από τις μεταβιβάσεις μετοχών, μεριδίων προσωπικών εταιρειών ομολόγων και εντόκων γραμματίων αλλά και παραγώγων.

Αναγνώστες