Οριακά πάνω από το 30% τα κόκκινα δάνεια στο δίμηνο

Σταθερά πάνω από το 30% βρίσκεται το σύνολο των επισφαλών δανείων στην χώρα μας. Για την ακρίβεια και σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, το πρώτο δίμηνο του 2013 έκλεισε με ...το ποσοστό τους να είναι οριακά πάνω από το 30%. Το εντυπωσιακότερο στοιχείο όλων; Σε αυτό το μέσο όρο κινούνται πλέον το σύνολο σχεδόν των χορηγήσεων (δηλαδή, στεγαστικά, επιχειρηματικά κλπ), με μοναδική εξαίρεση ορισμένες υποκατηγορίες των καταναλωτικών, οι οποίες δείχνουν να έχουν ξεφύγει πέρα από κάθε έλεγχο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, εν προκειμένω, αποτελούν τα υπόλοιπα των καρτών, τα οποία, ωστόσο επειδή έχουν να κάνουν με μικρά ποσά – κατά μέσο όρο κάτω από 1000 ευρώ – ελάχιστα επηρεάζουν το συνολικό μέσο όρο. Από την Τράπεζα της Ελλάδας, που παρακολουθούν προσεκτικά τις εξελίξεις, θεωρούν ότι η κατάσταση είναι στο κόκκινο, αλλά παραμένει ελεγχόμενη. Ωστόσο, γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι απαιτούνται άμεσα μέτρα, για τη χαλιναγώγηση του φαινομένου.

Η Voria.gr πληροφορείται ότι βρίσκονται στα σκαριά κάποια από αυτά, όπως, για παράδειγμα, εκείνο του Μεσολαβητή, που περισσότερο θα έχει ως στόχο να διευκολύνει το έργο των Ειρηνοδικείων, που λειτουργούν ως διαιτητές στις διαφορές μεταξύ τραπεζών και δανειοληπτών.

Αναγνώστες