Έφαγες φέσι από τον ενοικιαστή σου; "Κλάψε" τα χρήματά σου...

Με μια εγκύκλιο τεσσάρων γραμμών, ο Χάρης Θεοχάρης ανάβει «φωτιές» στους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν εισέπραξαν ενοίκια κατά τη διάρκεια του 2013. Ουσιαστικά, τους στερεί τη μοναδική λύση που είχαν για να μην...
πληρώσουν και φόρο εισοδήματος. Ήδη, οι εκπρόσωποι των ιδιοκτητών έχουν ξεσηκωθεί και αναμένονται αντιδράσεις.

«Με αφορμή την υποβολή ερωτημάτων, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε ότι με τις διατάξεις τηςπαρ. 11 το άρθρου 26του ν.4223/2013ορίζεται ότι από 1.1.2014 ο ν.2238/1994και όλες οι κανονιστικές πράξεις και εγκύκλιοι που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού παύουν να ισχύουν. Ως εκ τούτου η διαδικασία εκχώρησης ανείσπρακτων μισθωμάτων και τόκων δανείων που ορίζονται στις διατάξεις τηςπαραγράφου 7 του άρθρου 4του ν.2238/1994, έπαψαν να ισχύουν από 1.1.2014».

Εγείρεται το εξής ζήτημα: βάσει της φορολογικής νομοθεσίας, ο ιδιοκτήτης που δεν εισέπραξε τα ενοίκιά του μέσα στο 2013, έχει χρονικό περιθώριο μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της φορολογικής δήλωσης για να εκχωρήσει τα ενοίκια στο δημόσιο αποκτώντας έτσι τη δυνατότητα να μην φορολογηθεί για ποσά που δεν έχει εισπράξει. Έτσι όπως διατύπωσε την εγκύκλιο ο γ.γ Εσόδων, ουσιαστικά στερεί από τους φορολογούμενους τη δυνατότητα να εκχωρήσουν τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2013 και να γλιτώσουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Και έπειτα, υπάρχει και το ζήτημα τι γίνεται με τα ανείσπρακτα ενοίκια του 2014.  Από το βήμα της Βουλής, ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας, είχε δηλώσει ότι με τον νέο φορολογικό νόμο, οι φορολογούμενοι δεν έχουν υποχρέωση να εμφανίζουν στη φορολογική τους δήλωση εισοδήματα που δεν εισπράττουν και ως εκ τούτου δεν είναι πλέον απαραίτητη η διαδικασία εκχώρησης των ενοικίων στο δημόσιο. Αυτό, ο νόμος δεν το λέει ξεκάθαρα. Επομένως, έτσι όπως είναι τα πράγματα, είναι στη διακριτική ευχέρεια των φορολογικών αρχών να κρίνουν αν και τι θα φορολογήσουν.

ΠΗΓΗ: fpress.gr

Αναγνώστες