Υπουργείο Παιδείας: Καθολική συμμετοχή στο σεμινάριο αξιολόγησης

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία το δεύτερο σεμινάριο επιμόρφωσης Στελεχών Εκπαίδευσης για θέματα αξιολόγησης στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Προκαταρκτικές ενέργειες για την ...εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης».

Το τριήμερο σεμινάριο διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Παιδείας, με καθολική συμμετοχή.

Συγκεκριμένα συμμετείχαν 206 Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και Σχολικοί σύμβουλοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από την περιοχή Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εξ αποστάσεως θα επιμορφωθούν 11 σύμβουλοι, οι οποίοι απουσίασαν για προσωπικούς ή υπηρεσιακούς λόγους.

Αναγνώστες