Προχωράει η έκδοση repos για την εξασφάλιση ρευστότητας

Την έκδοση repos με διαμεσολάβηση της Τράπεζας της Ελλάδος για την εξασφάλιση ρευστότητας προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες το απόγευμα στην Βουλή.

Με αυτό τον τρόπο... το υπουργείο Οικονομικών θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα ταμειακά διαθέσιμα των φορέων της γενικής κυβέρνησης για να καλύψει το έλλειμμα ρευστότητας που αντιμετωπίζει, προωθώντας συμφωνίες repos.

Με κάθε σύμβαση repos ο ΟΔΔΗΧ θα προβεί σε συμφωνία με τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης μέσω της οποίας οι τελευταίοι θα επενδύουν συγκεκριμένο ποσό για χρονική διάρκεια ολίγων ημερών, εβδομάδων, ή μηνών με ανάλογο επιτόκιο αγοράς.

Συγκεκριμένα, θα συνάπτει συμφωνία πώλησης και επαναγοράς (sell – buy back) τίτλων, ίσης αξίας με το ύψος του ποσού που θα επενδυθεί. Οι δεδουλευμένοι τόκοι των τίτλων που θα χρησιμοποιούνται για τη συμφωνία repos θα εισπράττονται από τον αρχικό κάτοχο, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι περιγραφόμενες συμφωνίες repos, ως μέθοδος διαχείρισης ρευστότητας, έχουν πλεονεκτήματα , καθώς το κόστος για το Ελληνικό Δημόσιο είναι πολύ χαμηλό (για διάστημα 15 ημερών κυμαίνονται στα επίπεδα του 1,70%-1,75%).

Το Repurchase Αgreement (repos) -μεταφράζεται ως συμφωνία επαναγοράς- διαφέρει με την απευθείας αγορά ομολόγων στο ότι ο κάτοχος πουλά τους τίτλους πριν από την αναγραφόμενη λήξη τους, σύμφωνα με την ημερομηνία επαναγοράς που έχει οριστεί.

Συμπληρώστε το E-mail σας για να ενημερώνεστε πρώτοι

Φόρμα επικοινωνίας

Όνομα

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο *

Μήνυμα *

Αναγνώστες