Μειώθηκαν οι δαπάνες υγείας την τριετία 2009-2012

Στο 9,16% του ΑΕΠ μειώθηκε το 2012 η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας στην Ελλάδα, από 10,03% του ΑΕΠ το 2009, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.

Η συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας ως προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν διαμορφώθηκε σε... 10,03%, 9,34%, 9,67% και 9,16% του ΑΕΠ για τα έτη 2009, 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα.

Οι συνολικές δημόσιες δαπάνες υγείας σημείωσαν μείωση κατά 2,0% το 2011 έναντι του 2010 και κατά 12,6% το 2012 σε σχέση με τις δαπάνες του έτους 2011. Η συνολική ιδιωτική τρέχουσα δαπάνη το 2011 παρουσίασε μείωση κατά 4,4% έναντι του 2010, ενώ το 2012 μειώθηκε περαιτέρω κατά 11,4%.

Ως προς την συμβολή του δημόσιου τομέα στην συνολική τρέχουσα δαπάνη υγείας καταγράφτηκε μείωση από 69,5% το 2009, στο 68% το 2012.

Αναγνώστες