Υπογραφή πενταετούς κοινοπρακτικού δανείου 2,2 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ

Με το δάνειο αυτό, η εταιρεία επιτυγχάνει σημαντική επιμήκυνση των δανειακών της υποχρεώσεων και ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης αναφέρει η επιχειρήσει.

Δανειακή σύμβαση ύψους 2.2 δισ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με ...κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων υπέγραψε η ΔΕΗ.

Με το δάνειο αυτό, η εταιρεία επιτυγχάνει σημαντική επιμήκυνση των δανειακών της υποχρεώσεων και ενίσχυση της κεφαλαιακής της διάρθρωσης αναφέρει η επιχειρήσει.

Η εκταμίευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή.

Αναγνώστες