ΟΕΚ: Ρύθμιση "ανάσα" για 97.343 δανειολήπτες

Μια νέα ευνοϊκή ρύθμιση θα δώσει «ανάσα» σε 97.343 δανειολήπτες του πρώην Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, που θα μπορέσουν να παρατείνουν την αποπληρωμή των δανείων τους....

Σύμφωνα με το Έθνος, οι οριστικές αποφάσεις θα ανακοινωθούν από τα υπουργεία Εργασίας και Ανάπτυξης μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Με την προωθούμενη διάταξη, οι δανειολήπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρατείνουν τα δάνειά τους χωρίς να χάσουν την επιδότηση επιτοκίου. Για το διάστημα επιμήκυνσης που μπορεί να φτάνει ακόμα και τα δέκα χρόνια θα υπάρχει συνεννόηση με την τράπεζα, όπου θα εξετάζεται το πώς θα καταστεί το δάνειο βιώσιμο. 

Οι συγκεκριμένοι δικαιούχοι μέχρι τώρα δεν μπορούσαν να προχωρήσουν σε ρύθμιση του δανείου τους με τις τράπεζες χωρίς να χάσουν την επιδότηση του επιτοκίου.

Εκτιμάται πως η μείωση στη μηνιαία καταβαλλόμενη τοκοχρεολυτική δόση θα κινηθεί μεσοσταθμικά στο 50% ανάλογα και σε ποιο έτος ζωής του δανείου βρίσκεται.

Τα δάνεια αυτά ήταν 15ετούς διάρκειας, χορηγούμενα από συμβεβλημένες με τον ΟΕΚ τράπεζες, με επιδότηση επιτοκίου από τον Οργανισμό για τα πρώτα 9 έτη. Τα τελευταία δάνεια αυτού του προγράμματος χορηγήθηκαν το 2011, καθώς στη συνέχεια ο Οργανισμός καταργήθηκε και κατέστη καθολικός διάδοχος ο ΟΑΕΔ.

Τέσσερα είναι τα σημεία της προωθούμενης ρύθμισης:

*Τα δάνεια που έλαβαν δικαιούχοι από πιστωτικά ιδρύματα με επιδότηση επιτοκίου αποκλειστικά από τον πρώην ΟΕΚ επιμηκύνονται υπό τον όρο ότι οι δικαιούχοι δεν έχουν υπερβεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης τη συμβατική προθεσμία διακοπής, δηλαδή για ληξιπρόθεσμη οφειλή μεγαλύτερη του ισόποσου των έξι μηνιαίων τοκοχρεολυτικών δόσεων.

*Ο ΟΑΕΔ χωρίς να παρεμβάλλεται στη διαπραγμάτευση των οφειλετών  με την αντισυμβαλλόμενη τράπεζα αναφορικά με τον χρόνο αποπληρωμής του δανείου θα εξακολουθήσει να καταβάλλει την επιδότηση του επιτοκίου. Αναγκαία προϋπόθεση το συνολικά καταβληθησόμενο ποσό επιδότησης να μην υπερβεί το ποσό που θα εκτιμηθεί, με βάση το ισχύον, κατά την ημερομηνία κατάρτισης της νέας σύμβασης υλοποίησης της ρύθμισης, επιτόκιο του δανείου.

*Οι οφειλέτες μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση μέσα σε προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση της ρύθμισης. Με κοινή απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δύναται να παραταθεί η συγκεκριμένη προθεσμία.

*Από τη δημοσίευση της νέας ρύθμισης καταργείται η υπ'αριθμ. 2575/84/14-2-2012 (ΦΕΚ 308Β) απόφαση του υφυπουργού Εργασίας και κάθε άλλη διάταξη νόμου, που ρυθμίζει διαφορετικά τα δάνεια του παρόντος άρθρου.
news247.gr

Αναγνώστες