Πως αντιμετωπίζουμε ένα ντροπαλό παιδί

Ένα από τα χαρακτηριστικά που επιθυμούν οι γονείς να έχουν τα παιδιά τους είναι το θάρρος...

Πάρ΄ όλα αυτά μεγαλώνουν με απόλυτη επιτυχία «ντροπαλά παιδιά». Πώς τα καταφέρνουν; Απλά στην αγωνία τους να μάθουν τα μικρά τους να ξεχωρίσουν το σωστό από το λάθος τους δημιουργούν ενοχές. Προκειμένου λοιπόν τα παιδιά τους να μην επιλέξουν πάλι να παρουσιάσουν μελλοντικά μία μη αποδεκτή συμπεριφορά, οι γονείς επιλέγουν να τα κατηγορήσουν ή να τα ντροπιάσουν. Ναι, τα παιδιά πολύ πιθανόν να μην συμπεριφερθούν μελλοντικά με μη αποδεκτό τρόπο αλλά η επίπληξη σας αυτή θα έχει πλήξει με ανεπανόρθωτο τρόπο την αυτοπεποίθηση τους.

Για το λόγο αυτό αν θέλετε τα μικρά σας να μάθουν να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος και ποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές, χωρίς όμως να τα ντροπιάζετε, τότε πρέπει να αλλάξετε τον τρόπο διαπαιδαγώγησης. Τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα με υποστήριξη και ενθάρρυνση, παρά με κριτική, τιμωρία, φωνές και χαρακτηρισμούς που στιγματίζουν.

Τα μικρά σας στην προσπάθειά τους να μάθουν πως λειτουργεί η κοινωνία και ο κόσμος των ενηλίκων, θα πρέπει απλά να μάθουν να ξεχωρίζουν το σωστό από το λάθος. Συνεπώς, τα πράγματα είναι απλά, όταν κάνουν το σωστό πρέπει να επαινούνται αλλά όταν κάνουν το λάθος δεν πρέπει να κατηγορούνται. Αντιθέτως, μπορείτε να τους εξηγήσετε γιατί είναι λάθος η συγκεκριμένη πράξη και τους επικοινωνήσετε τις συνέπειες που έχουν στη ζωή αλλά και στη δική τους. Με τον τρόπο αυτό τους δίνετε την ευκαιρία αλλά και την πρωτοβουλία να βρουν τρόπο για να διορθώσουν τα πράγματα. Με αποτέλεσμα να μεγαλώνετε υπεύθυνα, δημιουργικά παιδιά γεμάτα αυτοπεποίθηση.
olagiatingunaika.gr

Αναγνώστες