Έγγραφα της ΤτΕ αποδεικνύουν το ύψος του κατοχικού δανείου

Σημαντικά έγγραφα που πιστοποιούν το υπόλοιπο του κατοχικού δανείου που έλαβε η Γερμανία από τη χώρα μας κατέθεσαν στελέχη της Τράπεζας της Ελλάδας στα μέλη της Επιτροπής της Βουλής για τις γερμανικές αποζημιώσεις.

Σύμφωνα με τα... 95 συνοδευτικά έγγραφα της απόρρητης έκθεσης που είχε συντάξει η Τράπεζα το 1963 οι γερμανικές οφειλές λόγω του κατοχικού δανείου υπολογίζονται από 215 εκατ. έως 258 εκατ. δολάρια με την ισοτιμία που ίσχυε τον Νοέμβριο του 1941.

Τα στελέχη της ΤτΕ εξήγησαν ότι το ποσό αυτό είναι «καθαρό» καθώς έχουν αφαιρεθεί οι λίγες δόσεις (σ.σ. περίπου 13) που έχουν καταβάλλει οι Γερμανοί. Επισήμαναν μάλιστα ότι το συγκεκριμένο χρέος παραμένει απολύτως διεκδικήσιμο καθώς πρόκειται για εγγεγραμμένες πιστώσεις – οι οποίες βάσει Διεθνούς Δικαίου δεν διαγράφονται – τις οποίες άλλωστε έχουν αναγνωρίσει οι Γερμανοί καταβάλλοντας τις πρώτες δόσεις.

Πρόσθεσαν δε ότι απαιτείται η σύσταση ειδικού κλιμακίου που θα έχει πολιτική κάλυψη για την τεχνική επεξεργασία των στοιχείων ώστε να υπολογιστεί το ποσό με τις σημερινές ισοτιμίες.

Αναγνώστες