Οι Σουηδοί δοκιμάζουν εξάωρη εργασία

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Gothenburg, στη Σουηδία, αποφάσισε να μειώσει τις ώρες εργασίας στους υπαλλήλους του από οχτώ σε έξι, χωρίς καμία μείωση στο μισθό τους.

Πρόκειται για... ένα πείραμα το οποίο θα έχει διάρκεια ενός έτος και σε περίπτωση που έχει ευεργετικά αποτελέσματα τόσο στην απόδοση των εργαζομένων όσο και στην ποιότητα παροχής υπηρεσιών τότε είναι πολύ πιθανό να εξαπλωθεί και σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες της χώρας.

Αναγνώστες