Λεπτή η γραμμή που χωρίζει την αγάπη από το μίσος

Το ίδιο κύκλωμα στον εγκέφαλο που «εργάζεται» για την παραγωγή του συναισθήματος της αγάπης, εμπλέκεται και στην διέγερση του μίσους. 

Το μίσος, όμως, αγγίζει και με το ένα του «πόδι» το τμήμα του εγκεφάλου που σχετίζεται ...
με τη λογική.

Αυτό σημαίνει ότι η γραμμή ανάμεσα στο μίσος και την αγάπη φαίνεται συχνά λεπτή, κ τώρα οι επιστήμονες εκτιμούν ότι το έχουν αποδείξει.

Σύμφωνα με αποτελέσματα μελέτης του University College του Λονδίνου, οιαπεικονίσεις εγκεφάλων από ανθρώπους στους οποίους προβλήθηκαν εικόνες ατόμων που μισούσαν, αποκάλυψαν δραστηριότητα που εν μέρει πραγματοποιείται στις ίδιες περιοχές που σχετίζονται με την αγάπη.

«Η σχέση αυτή μπορεί να αποδεικνύει το λόγο που η αγάπη και το μίσος συνδέονται τόσο μεταξύ τους στη ζωή» αναφέρουν οι ερευνητές στη σχετική δημοσίευση. «Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει ένα μοναδικό μοτίβο δραστηριότητας στον εγκέφαλο σχετικά με το μίσος» λέει ο καθηγητής SemirZeki.

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές έδειξαν σε 17 άντρες κ γυναίκες, εικόνες ατόμων που οι ίδιοι είχαν αναφέρει ότι μισούν, μαζί με τρία ακόμη, οικεία πρόσωπα.

Τα μισητά πρόσωπα ήταν όλα πρώην αισθηματικές σχέσεις ή ανταγωνιστές στη δουλειά, εκτός από την περίπτωση ενός διάσημου πολιτικού.

Οι απεικονίσεις του εγκεφάλου έδειξαν ακολουθία δραστηριότητας σε διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου που οι επιστήμονες ονόμασαν «κύκλωμα του μίσους» που ενεργοποιήθηκε όταν τα άτομα είδαν πρόσωπα που απεχθάνονταν.

Μάλιστα, το κύκλωμα αυτό ήταν διαφορετικό από αντίστοιχη εγκεφαλική δραστηριότητα που παρατηρείται στο φόβο, την απειλή και τον κίνδυνο.

Μία από τις περιοχές που ενεργοποιεί το «κύκλωμα του μίσους» θεωρείται κρίσιμη στην πρόβλεψη των αντιδράσεων άλλων ανθρώπων, στοιχείο που θεωρείται κλειδί όταν κάποιος βρίσκεται αντιμέτωπος με άτομο που μισεί.

Επιπλέον, εγκεφαλική δραστηριότητα παρατηρήθηκε στον πρόσθιο κεντρικό λοβό, περιοχή που ενεργοποιείται όταν οι άνθρωποι βλέπουν ένα αγαπημένο πρόσωπο.

«Οι επιστήμονες έχουν συνδέσει την περιοχή αυτή με επιθετικές συμπεριφορές», ανέφερε ο Ζέκι.

Παράλληλα, υπήρξαν και σημαντικές διαφορές.

Μεγάλο μέρος του εγκεφαλικού φλοιού, περιοχής που συνδέεται με την κρίση και την αιτιολογία, απενεργοποιείται με το αίσθημα της αγάπης σε σχέση με το μίσος, ενώ οι επιστήμονες τόνισαν ότι οι ερωτευμένοι άνθρωποι συχνά είναι λιγότερο κριτικοί προς τον σύντροφό τους σε σχέση με κάποιον που μισούν...

Αναγνώστες