«Μιας δραχμής δουλειές» που δεν μπορούν να κάνουν τα PC

Ο όρος «Turking» αναφέρεται σε ομάδες ανθρώπων, που απασχολούνται ασκώντας δεξιότητες που δεν διαθέτουν οι υπολογιστές...
όπως η ανίχνευση λεπτομερειών σε εικόνες. Τέτοιες δεξιότητες είναι ιδιαίτερα χρήσιμες σε υπηρεσίες, όπως αυτές που είναι αρμόδιες για τον καθαρισμό των οδικών δικτύων. Αν αυτές οι υπηρεσίες, για παράδειγμα, ήθελαν να εντοπίσουν τις θέσεις parking που χρειάζονται καθαρισμό, θα έπρεπε να πληρώσουν «Turkers», δηλαδή άτομα που θα δουν χιλιάδες φωτογραφίες από τους δρόμους και θα εντοπίσουν τα σημεία που πρέπει να καθαριστούν.

Οι ερευνητές της Xerox μελέτησαν πρόσφατα το συγκεκριμένο είδος απασχόλησης, διερευνώντας ποιοι πραγματικά είναι οι «Turkers», ποιες δεξιότητες ανθρώπινης νοημοσύνης διαθέτουν και πώς οργανώνονται για να φέρουν σε πέρας τη συγκεκριμένη εργασία.

Τα ευρήματα της έρευνάς τους, με τίτλο «Being a Turker», παρουσιάστηκαν στο «Association for Computing Machinery conference on computer supported cooperative work and social computing (CSCW)» (15-17 Φεβρουαρίου) στην Βαλτιμόρη, από τον ερευνητή David B. Martin του Xerox Research Centre Europe.


Παρακάτω παρατίθενται πέντε από τα πολλά ευρήματα της έρευνας:

1. Οι σχέσεις είναι το κλειδί: οι «turkers» αποζητούν την ανωνυμία και την ευελιξία στη εργασία τους, ενώ επιθυμούν την δίκαιη αμοιβή τους.

2. Τα μέλη του Amazon Mechanical Turk (AMT) αντιλαμβάνονται τη συγκεκριμένη απασχόληση («Turking») ως εργασία και πρωταρχικό τους κίνητρο είναι το κέρδος

3. Τα έσοδα μπορεί να ποικίλουν αλλά το «Turking» θεωρείται γενικά εργασία με χαμηλές απολαβές. Υψηλά έσοδα από το «Turking» θεωρούνται: 11.000 € – 12.000 € το χρόνο.

4. Όσοι ασχολούνται με το «Turking» στοχεύουν στο να κερδίζουν 5-7 € την ώρα, ωστόσο οι νέοι στο αντικείμενο αμείβονται για εργασίες που κοστολογούνται λιγότερο και αυτό γιατί έχουν στόχο να αυξήσουν την φήμη τους και τον αριθμό εργασιών τους.

5. Πολλοί απασχολούμενοι στο συγκεκριμένο αντικείμενο επιλέγουν την Amazon Mechanical Turk (AMT) γιατί αδυνατούν να βρουν μία «κανονική» δουλειά ή γιατί θέλουν να αυξήσουν το εισόδημά τους ή γιατί οι συνθήκες τούς αναγκάζουν να εργαστούν από το σπίτι.

Αναγνώστες