Ελλάδα: Έρχεται αποστολή φαρμάκων-μικρών δεμάτων από ιπτάμενα ρομπότ

Το ερευνητικό πρόγραμμα αερομεταφοράς ACS SKYPACK με μικρά ιπτάμενα μη επανδρωμένα οχήματα ξεκίνησε η ελληνική εταιρεία ταχυδρομικών υπηρεσιών ACS. 

Το πρόγραμμα έχει στόχο ...
τη διερεύνηση των προϋποθέσεων και τεχνολογιών που θα επιτρέψουν την παράδοση φαρμάκων και άλλων ευαίσθητων αντικειμένων μεγάλης προτεραιότητας σε δυσπρόσιτες περιοχές (ορεινές ή μικρο-νησίδων), σε σύντομο χρόνο.

Με την υπάρχουσα πρωτοποριακή τεχνολογία, είναι δυνατή η παράδοση αντικειμένων συγκεκριμένου βάρους / όγκου μέχρι περίπου δύο κιλά, σε απόσταση έως μερικών χιλιομέτρων χωρίς να απαιτείται η ύπαρξη επίγειας στάσης - με πτήσεις και στάσεις για την φόρτιση - τροφοδοσία των εναέριων οχημάτων, μέσω ειδικών σταθμών, κατ’ αναλογία της μετακίνησης των κλήσεων στην κινητή τηλεφωνία. Η τεχνολογία αυτή βρίσκεται σε εξελικτικό στάδιο, βελτιώνεται και αναμένεται να μεταφέρει στο μέλλον μεγαλύτερο βάρος σε μεγαλύτερες αποστάσεις.

Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, τα αντικείμενα προς μεταφορά θα τοποθετούνται σε ειδικές συσκευασίες με τη σήμανση «ACS SKYPACK», οι οποίες στη συνέχεια θα μεταφέρονται μέσω των μικρών ιπτάμενων μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (τύπου drones) στον τελικό προορισμό τους.
Σημειώνεται ότι για τη χρήση της νέας τεχνολογίας, απαιτείται ειδικό πλαίσιο τεχνικών προδιαγραφών ασφαλείας και αδειοδότησης από τις Ελληνικές Αρχές στα πλαίσια της Ε.Ε. το οποίο ακόμα δεν είναι διαθέσιμο. Η εταιρεία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στον τομέα αυτόν, προσαρμόζοντας το πρόγραμμά της στις εξελισσόμενες προοπτικές.

Αναγνώστες