Το άγαλμα του Κολοκοτρώνη και πάλι στην θέση του στο πάρκο Ναυπλίου

Συνολικά 7 μήνες διήρκεσαν οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των φθορών του αγάλματος του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη και της μαρμάρινης βάσης του, Ναύπλιο 2 Μαΐου...2014.

113 χρόνια μετά την τοποθέτηση και τα εγκαίνια του, συνεργεία αποκόλλησαν το άγαλμα του Κολοκοτρώνη από την μαρμάρινη βάση του και το κατέβασαν για τις προβλεπόμενες και απαραίτητες εργασίες συντήρησης στις 30 Σεπτεμβρίου 2013. 

Μετά την αυτοψία στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού με επικεφαλής την προϊσταμένη της υπηρεσίας νεοτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Δυτικής Ελλάδος του υπουργείου πολιτισμού και αθλητισμού Άννα Κωτσοβίλη, δρομολογήθηκαν από τον περασμένο Σεπτέμβριο οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης του αγάλματος σε ειδικό χώρο στο Πάρκο Κολοκοτρώνη στο Ναύπλιο. 

Την αποκόλληση και το κατέβασμα από την μαρμάρινη βάση έκανε ειδικό γερανοφόρο όχημα. Την επίβλεψη των εργασιών και την όλη προετοιμασία έκανε ο μηχανικός Γεώργιος Μπινιάρης. 

Το 1884 οι κάτοικοι του Ναυπλίου μετά από έρανο συγκέντρωσαν ένα σημαντικό ποσό με την επιθυμία να φιλοτεχνηθεί ανδριάντας του στρατηγού Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Το άγαλμα εγκαινιάστηκε στο Ναύπλιο το 1901και είναι έργο του γλύπτη Λάζαρου Σώχου. 

Το άγαλμα επανατοποθετήθηκε , μετά την επιτυχή λήξη των εργασιών στην βάση του.

Αναγνώστες