Κατεβαίνει υποψήφιος στην Θεσσαλονίκη, «φτυστός» ο Σταλόνε !!!

Είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με τον συνδυασμό του Σταύρου Καλαφάτη στο δήμο Θεσσαλονίκης. 

Η ομοιότητα στη φυσιογνωμία του …
Πέτρου Τιαντσή με τον Σταλόνε, είναι εμφανής και εύκολα μπορεί να την διαπιστώσει κανείς με μία ματιά. 

Και δεν είναι μόνο αυτή η ομοιότητα. Ο κ. Τιαντσής είναι απόστρατος των σωμάτων ασφαλείας, όπως άλλωστε και ο γνωστός μας Ράμπο έχει «αποστρατευτεί» από τις πολεμικές ταινίες.Αναγνώστες