Τον Ιούνιο θα παραδοθούν οι αλευρόμυλοι


Η διαβεβαίωση που δόθηκε πριν λίγες μέρες από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Σπηλίου Ρεθύμνου κ. Δημήτρη Παπαδάκη στο...
MadeinCreta, ανέφερε ότι τα εγκαίνια του έργου αναστήλωσης των δυο παλαιών αλευρόμυλων-μνημείων της κωμόπολης, θα πραγματοποιηθούν «στα τέλη Ιουνίου» και την ημέρα εκείνη «θα μπει σε λειτουργία και ο πρώτος νερόμυλος και θα αλέσει σιτάρι». Έως τότε, ελπίζεται να μην χρειαστεί να πέσει και …άλλο νερό στο αυλάκι!

Το έργο αναστήλωσης και διαμόρφωσης, σύμφωνα με την σύμβαση που είχε υπογραφεί μεταξύ του δήμου Αγίου Βασιλείου και του εργολάβου, προέβλεπε την παράδοση του τον Αύγουστο του 2013, όμως η εργασίες παρατάθηκαν, προφανώς λόγω του δυσμενούς οικονομικού κλίματος που «πήγαν και τα έργα πίσω». Ο προϋπολογισμός τους, σύμφωνα με την σύμβαση ανέρχονταν στις 217 χιλιάδες ευρώ…

Σήμερα οι εργασίες οδεύουν στην ολοκλήρωσή τους, όμως, εμφανίζεται αλλοίωση εσωτερικά στον παραδοσιακό χαρακτήρα των δυο κτιρίων, καθώς «οι αρχαιολογικές υπηρεσίες απαγόρευσαν την ύπαρξη πέτρας στους τοίχους» και ζήτησαν την κάλυψή τους με… τσιμεντοκονίαμα.

ΜΝΗΜΕΙΑ

Η τεχνική έκθεση που συντάχθηκε προέβλεπε την πραγματοποίηση εργασιών αναστήλωσης των δυο παλαιών μύλων και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, έτσι ώστε να είναι επισκέψιμοι αλλά και σε θέση να επαναλειτουργήσουν.

Οι αλευρόμυλοι χαρακτηρίστηκαν από τον αντιδήμαρχο του δήμου Αγίου Βασιλείου σε θέματα πολιτισμού κ. Γιώργο Τσιγδινό, μνημεία της Νεότερης Ιστορίας που είχαν απόλυτη ταύτιση με την επιβίωση του πληθυσμού του χωριού…

Παράλληλα τόνισε, ότι με την αναστήλωση και αξιοποίησή τους αναδεικνύεται και ένας άλλος χώρος πέραν της πλατείας «Κεφαλοβρύση» με τα άφθονα νερά και θα είναι ένα δεύτερο «σημείο αναφοράς του Σπηλίου».

Υπενθυμίζεται ότι το ιδιοκτησιακό καθεστώς εξακολουθεί να παραμένει θολό, καθώς «υπάρχουν και στους δυο μύλους πολλοί μεριδιούχοι» και είναι άγνωστο εάν η δημοτική Αρχή θα εξαγοράσει τα μερίδια δημιουργώντας δημοτική εταιρεία. 

Οι νερόμυλοι χρονολογούνται από τα χρόνια της τουρκικής κυριαρχίας, και σε αυτούς στις εποχές της μεγάλης φτώχιας συνωστίζονταν καθημερινά εκατοντάδες κάτοικοι από τις επαρχίες Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου, για να αλέσουν ποσότητες των σιταριών και να μεταφέρουν στα σπίτια τους το αλεύρι για τις ανάγκες των νοικοκυριών τους…


madeincreta.gr

Αναγνώστες