Ελεγκτική Υπηρεσία: Αδιαφανή τα οικονομικά των κυπριακών κομμάτων

Οι οικονομικές καταστάσεις που υπέβαλαν μέχρι σήμερα τα τέσσερα από τα έξι κυπριακά πολιτικά κόμματα, για έλεγχο για το έτος 2013, δεν συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία, σύμφωνα με... επιστολή που απέστειλε ο γενικός ελεγκτής της Κυπριακής Δημοκρατίας Οδυσσέας Μιχαηλίδης προς τον έφορο Τήρησης Μητρώου Πολιτικών Κομμάτων, τον οποίο καλεί να ζητήσει από τα κόμματα να συμμορφωθούν.

Ο κ. Μιχαηλίδης σημειώνει ότι στην Ελεγκτική Υπηρεσία έχουν υποβληθεί οικονομικές καταστάσεις για το έτος 2012 από δύο πολιτικά κόμματα και για το έτος 2013 από πέντε πολιτικά κόμματα και στη συνέχεια αναφέρεται στο κάθε κόμμα ξεχωριστά.

Όσον αφορά στο ΔΗΣΥ, ο γενικός ελεγκτής αναφέρει ότι «υποβλήθηκαν οικονομικές καταστάσεις εσόδων/εξόδων για το έτος 2013 μόνο, ενοποιημένες με αριθμό συνδεδεμένων οργανισμών, οι οποίες όμως δεν συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, και οι οποίες δεν φαίνεται να έτυχαν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου προτού αποσταλούν».

Για το ΑΚΕΛ, αναφέρει ότι το συγκεκριμένο κόμμα «δεν υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις για το 2013, ούτε για 2012. Όπως μας πληροφόρησε σήμερα το ελεγκτικό γραφείο το οποίο ετοιμάζει τις οικονομικές καταστάσεις του κόμματος, αυτές θα υποβληθούν σύντομα».

Σε ό,τι αφορά στο ΔΗΚΟ, αναφέρει ότι «υποβλήθηκαν οικονομικές καταστάσεις ελεγμένες από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή, για το έτος 2013 μόνο», προσθέτοντας ότι «εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις που υποβλήθηκαν δεν είναι ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς και ως εκ τούτου δεν συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία».

Για την ΕΔΕΚ, σημειώνει ότι «οι καταστάσεις εσόδων/εξόδων του Κινήματος για το 2012, όπως υποβλήθηκαν, δεν αποτελούν οικονομικές καταστάσεις που να συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, ούτε φαίνεται να έτυχαν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου».

Σε ό,τι αφορά στο ΕΥΡΩΚΟ, ο γενικός ελεγκτής αναφέρει ότι «υποβλήθηκαν οικονομικές καταστάσεις μόνο για το έτος 2013, εξελεγμένες από ανεξάρτητο εσωτερικό ελεγκτή, οι οποίες όμως δεν είναι ενοποιημένες με τους συνδεδεμένους οργανισμούς (όπως αυτοί φαίνονται στην ιστοσελίδα του κόμματος) με αποτέλεσμα να μην συνάδουν με τη σχετική νομοθεσία».

Για το Κίνημα Οικολόγων Περιβαλλοντιστών, αναφέρει ότι το Κίνημα υπέβαλε για το 2012 οικονομικές καταστάσεις, που «δεν αποτελούν οικονομικές καταστάσεις που να συνάδουν με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, δεν είναι ενοποιημένες και δεν φαίνεται να έτυχαν ανεξάρτητου εσωτερικού ελέγχου πριν υποβληθούν».

Όσον αφορά στη Συμμαχία Πολιτών, αναφέρει ότι η Συμμαχία «δεν υπέβαλε οικονομικές καταστάσεις για την περίοδο από την ίδρυση της (28.4.2013) μέχρι 31.12. 2013».

Αναγνώστες