Μυστικές διαπραγματεύσεις

Η επέλαση του νεοφιλελευθερισμού συνεχίζεται, ενώ στο στόχαστρο των διεθνών κερδοσκόπων έχουν τοποθετηθεί οι...
νομοθεσίες προστασίας των ανθρώπων και οι κοινωφελείς επιχειρήσεις - η ύδρευση, ο ηλεκτρισμός, η παιδεία και η υγεία .

"Ακόμη και όταν αποτυγχάνουν ή αποδεικνύονται πολύ ακριβές οι ιδιωτικοποιήσεις, το δημόσιο και οι κυβερνήσεις δεν θα έχουν το δικαίωμα να κρατικοποιούν ξανά τις εκάστοτε επιχειρήσεις - ενώ οι εθνικές νομοθεσίες που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, των καταναλωτών και των εργαζομένων θα καταργούνται αμέσως, εάν εμποδίζουν την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό.

Η υγεία, η παιδεία, η ενέργεια και η ύδρευση, καθώς επίσης όλοι οι άλλοι τομείς, στους οποίους δραστηριοποιείται το δημόσιο, θα πρέπει να «απορυθμισθούν» και να ιδιωτικοποιηθούν, χωρίς να τοποθετούνται κανενός είδους εμπόδια στις διεθνείς επιχειρήσεις".

Αυτοί είναι οι στόχοι της συμφωνίας που θα αφορά το διεθνές εμπόριο και τις υπηρεσίες (Trade in Services Agreement, Tisa), για την πραγματοποίηση της οποίας συναντώνται τη Δευτέρα οι εκπρόσωποι 22 χωρών, καθώς επίσης της Κομισιόν. Οι κύριοι «εμπνευστές» της είναι η ΕΕ, οι Η.Π.Α., ο Καναδάς, η Ιαπωνία και η Αυστραλία - ενώ συμμετέχουν επί πλέον η Νότια Κορέα, η Τουρκία, η Ελβετία, καθώς επίσης ορισμένες άλλες χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Ασίας.

Ουσιαστικά πρόκειται για συνολικά 50 χώρες, οι οποίες κατέχουν το 75% του παγκοσμίου εμπορίου - ενώ γίνεται προσπάθεια από πολλά χρόνια τώρα να διευρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η συμφωνία που επιτεύχθηκε το 1994 (General Agreement on Trade in Services, Gats), με την ίδρυση του παγκοσμίου οργανισμού εμπορίου.

Η συμφωνία αυτή η οποία, ακόμη και ως έχει, είναι αντικείμενο σφοδρής κριτικής εκ μέρους όλων όσων αντιτίθενται στην παγκοσμιοποίηση, περιέχει πολλές ρήτρες ασφαλείας, οι οποίες αφορούν εκείνες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με το κοινωνικό κράτος. Στη συνάντηση της Δευτέρας επιδιώκεται η κατάργηση όλων αυτών των ρητρών, έτσι ώστε να μην εμποδίζονται, να μην αναιρούνται και να μην έχουν τόσο μεγάλο κόστος οι ιδιωτικοποιήσεις.

Εάν επιτευχθεί δε τότε εκείνες οι χώρες, οι οποίες έχουν κρατικοποιήσει ξανά ορισμένες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (όπως για παράδειγμα η Γερμανία, στους τομείς της ενέργειας και της ύδρευσης ή η Μ. Βρετανία στους σιδηροδρόμους), δεν θα επιτρέπεται πλέον να το κάνουν - αφού θα απαγορεύεται ρητά από τη νέα συμφωνία.

Εκτός αυτού, όλοι εκείνοι οι κανόνες της «Gats», οι οποίοι επιτρέπουν να προηγούνται των διεθνών οι εθνικές νομοθεσίες που αφορούν τους εργαζομένους, το κοινωνικό κράτος, το περιβάλλον και την προστασία των καταναλωτών, σχεδιάζεται να καταργηθούν - οπότε πρόκειται ουσιαστικά για την τελική μάχη του καρτέλ, με στόχο την ολοκληρωτική υποδούλωση των ανθρώπων.

Τα παραπάνω δεν μπόρεσαν να συμφωνηθούν μέχρι σήμερα, στα πλαίσια των συναντήσεων εντός των γραφείων του παγκόσμιου οργανισμού εμπορίου (WTO) στη Γενεύη, επειδή υπήρχαν μεγάλες αντιδράσεις. Ακριβώς για το λόγο αυτό η συνάντηση της Δευτέρας θα πραγματοποιηθεί στην πρεσβεία του ΟΗΕ στην Αυστραλία, «πίσω από κλειστές θύρες» - έτσι ώστε να μην μπορέσουν να την παρακολουθήσουν οι δημοσιογράφοι.

Όποια συμφωνία δε επιτευχθεί θα πρέπει να κρατηθεί μυστική τουλάχιστον για πέντε χρόνια, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Η.Π.Α. - είτε είναι θετική, είτε αρνητική. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο τώρα, δεν συμμετέχουν στην επεξεργασία των επί μέρους σημείων της συμφωνίας (Tisa) ούτε το Ευρωκοινοβούλιο, ούτε τα κοινοβούλια των 28 χωρών της ΕΕ - οπότε πρόκειται για μία συμφωνία ερήμην των λαών.

Την ίδια στιγμή βέβαια διευρύνεται η αντιπαράθεση της Δύσης με τη Ρωσία - η οποία επιδιώκει πλέον φανερά άλλες συμμαχίες, ακόμη και με το Ιράν, ιδίως μετά τις κυρώσεις που της επιβλήθηκαν από τις Η.Π.Α. Το ΝΑΤΟ πάντως έχει επεκταθεί επικίνδυνα στα σύνορα της χώρας (γράφημα), με αποτελέσματα που δύσκολα μπορούν να προβλεφτούν.


ΝΑΤΟ - τοποθετήσεις αεροσκαφών σε απάντηση της κρίσης στην Ουκρανία. 

Δυστυχώς η Ευρώπη δεν φαίνεται να έχει καμία δυνατότητα αντίδρασης απέναντι στις πανίσχυρες Η.Π.Α. - οι οποίες, όπως λέγεται, παίζουν με τη φωτιά, αλλά στο δικό μας δάσος, μπροστά από το σπίτι μας (στη δική μας ήπειρο). 
analyst.gr

Αναγνώστες