Στην Κομισιόν οι ιδιωτικές κλινικές για τις καθυστερήσεις πληρωμών

Στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνο για τη Βιομηχανία και την Επιχειρηματικότητα, κ. Αntonio Tajani, απέστειλε επιστολή για ...τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος των Ιδιωτικών Κλινικών αναφορικά με τις καθυστερήσεις των πληρωμών.

Ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών (ΣΕΚ), αναγκάζεται να απευθυνθεί στον Ευρωπαίο Επίτροπο, όπως αναφέρει, διότι με τις μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές, ο ΕΟΠΥΥ παραβιάζει ξεκάθαρα την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/7 που αφορά στις καθυστερήσεις των πληρωμών.

Παράλληλα, ο ΣΕΚ κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το γεγονός ότι πολλές κλινικές έχουν ήδη κλείσει το προηγούμενο διάστημα και εάν δεν ξεκαθαρίσει το τοπίο με τα οφειλόμενα, κινδυνεύει συνολικά η βιωσιμότητα του κλάδου, ο οποίος συνεισφέρει σημαντικά τόσο στην οικονομία όσο και στην κοινωνία, καθώς απασχολεί άμεσα 25.000 εργαζόμενους και συντηρεί έμμεσα, μέσω των συνεργασιών, περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας, καλύπτοντας ταυτόχρονα το 39% των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα.

Αναγνώστες