Η Μ. Γιαννακάκη για το σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων

Συνάντηση με εκπροσώπους του Συλλόγου Υπαλλήλων της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποίησαν, την Πέμπτη 19 τρέχοντος, η...
νεοεκλεγείσα Περιφερειακή Σύμβουλος, επικεφαλής της παράταξης «Παρέμβαση για την Αττική, Δημοκρατική Οικολογική Κίνηση» Μαρία Γιαννακάκη και οι περιφερειακοί σύμβουλοι Δημήτρης Βαρελάς και Κώστας Διάκος.

Κύριο θέμα της συνάντησης ήταν το σύστημα αξιολόγησης δημοσίων υπαλλήλων που προβλέπει την εκ των προτέρων χαμηλή βαθμολογία για συγκεκριμένο ποσοστό υπαλλήλων. Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν την αντίθεση τους στην προωθούμενη αξιολόγηση, υποστηρίζοντας ότι αποβλέπει στη διάλυση των δημοσίων υπηρεσιών, ενώ δήλωσαν ότι οι υπηρεσίες της Περιφέρειας δεν θα πρέπει να προχωρήσουν στην υλοποίηση της.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι τάχθηκαν κατά του συγκεκριμένου συστήματος αξιολόγησης που δεν απαντά στις ανάγκες ουσιαστικής μεταρρύθμισης της δημόσιας διοίκησης, είναι παράλογο και ενισχύει τις διαλυτικές τάσεις που παρουσιάζει μεγάλο τμήμα του δημοσίου. Δήλωσαν υπέρ ενός σύγχρονου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, σύμφωνα με διεθνή πρότυπα, αφού προηγηθεί αξιολόγηση δομών και αναγκών του δημοσίου τομέα.

Αναγνώστες