«Πονοκέφαλος» στο οικονομικό επιτελείο από την μείωση των εσόδων

Υστέρηση των δημοσίων εσόδων δείχνουν τα στοιχεία του προϋπολογισμού το πρώτο τετράμηνο του 2014. Η υστέρηση των 1,053δισ.€ στις εισπράξεις, που καταγράφηκε τον...

περασμένο Απρίλιο, δημιουργεί αμφιβολίες για την βιωσιμότητα του πρωτογενούς πλεονάσματος 1,046 δισ.€ που επετεύχθη από το υπουργείο Οικονομικών.

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους αποτυπώνουν την κατάρρευση των εσόδων την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2014.


Οι αποκλίσεις έναντι του στόχου:

* H μεταφορά αποδόσεων από τη διακράτηση ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου στα χαρτοφυλάκια των Κεντρικών Τραπεζών του Ευρωσυστήματος (ΑΝFA & SMPs) κατά 500.000.000 ευρώ ή 59,7%. Αυτό οφείλεται στην χρονική υστέρηση επιστροφής των εσόδων αυτών, τα οποία αναμένεται να εισπραχθούν κατά το β’ εξάμηνο του έτους.

* Ο φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 57.000.000 ευρώ ή 24,2%.

* Οι άμεσοι φόροι παρελθόντων οικονομικών ετών (ΠΟΕ) κατά 84.000.000 ευρώ ή 7,7%.

* Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 382 εκατ. ευρώ ή 36,5% και 182 εκατ. ευρώ ή 12,2% αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά κατά 564.000.000 ευρώ. Αιτία βεβαίως το μέτρο της εξίσωσης των φόρων στο πετρέλαιο θέρμανσης και στο πετρέλαιο κίνησης, που εκτίναξε στα ύψη την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης και οδήγησε σε κάθετη πτώση της κατανάλωσης.

* Τα έσοδα από τέλη κυκλοφορίας οχημάτων, κατά 46.000.000 ευρώ ή 43,8%.

* Οι έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 104.000.000 ευρώ ή 31,9 %:

Τα ασφαλιστικά ταμεία μέσα στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2014 απορρόφησαν 3,63 δις ευρώ ή το 34,2% της ετήσιας επιχορήγησης τους. Είναι ενδεικτικό πως ο ΟΓΑ έχει λάβει το 38,1% του συνολικού κονδυλίου για το 2013 το ΙΚΑ εχει λάβει το37,98% ο ΕΟΠΥΥ 33,3% ο ΟΑΕΕ το 46,9% και ο ΟΑΕΔ το 34,1%! Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15,88 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του στόχου κατά 976.000.000 ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 809.000.000 ευρώ έναντι του στόχου (14 δισ. ευρώ).
attikipress.gr

Αναγνώστες