«Χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εταιρειών» η απαγόρευση των μεταλλαγμένων

Η συμφωνία στην οποία καταλήγουν οι χώρες-μέλη της ΕΕ για τις γενετικά τροποποιημένες καλλιέργειες δίνει για πρώτη φορά στις...
κυβερνήσεις το δικαίωμα να απαγορεύουν μονομερώς την καλλιέργειά τους, αναφέρει το υπουργείο Περιβάλλοντος.

Όπως τονίζει το υπουργείο, «η απαγόρευση θα πραγματοποιείται με απόφαση του κάθε κράτους- μέλους, χωρίς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ασφαλώς χωρίς τη σύμφωνη γνώμη των εταιρειών».

Το υπουργείο απαντά έτσι σε επικριτές των «μεταλλαγμένων» όπως η Greenpeace, σύμφωνα με την οποία η συμφωνία που προωθεί η ελληνική προεδρία της ΕΕ «ανοίγει ορθάνοιχτα τις πόρτες στις εταιρείες βιοτεχνολογίας, όπως η Monsanto, ώστε να προωθούν ευκολότερα τα μεταλλαγμένα τους στην Ευρώπη».

Η πρόταση της ελληνικής προεδρίας αναμένεται να εγκριθεί στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος που θα συνεδριάσει στις 12 υπό την προεδρία του υπουργού Περιβάλλοντος Γιάννης Μανιάτης.

Το υπουργείο «ξεκαθαρίζει ότι η Ελλάδα είναι αντίθετη και δεν πρόκειται να επιτρέψει την καλλιέργεια ΓΤΟ στο έδαφός της».

Τονίζει ακόμα ότι «το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των ευρωβουλευτών της Ομάδας των Πρασίνων, έχει ήδη υπερψηφίσει την πρόταση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, κυρίως από την Ομάδα των ευρωσκεπτικιστών και από κάποιους Ισπανούς ευρωβουλευτές, καθώς η Ισπανία είναι η μόνη χώρα που έχει εκτεταμένες καλλιέργειες ΓΤΟ στην ΕΕ.

»Ταυτόχρονα, οι τροποποιήσεις που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επί της αρχικής πρότασης της Επιτροπής κινούνται σε γενικές γραμμές προς την ίδια κατεύθυνση με αυτές του τελευταίου κειμένου της Ελληνικής Προεδρίας.

Το υπουργείο επισημαίνει επίσης ότι οι χώρες-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν μονομερώς ακόμα και «μεταλλαγμένες» καλλιέργειες που έχουν ήδη αδειοδοτηθεί από την ΕΕ.

Αλλαγές στο σύστημα αδειοδότησης

Η πρόταση αφορά την τροποποίηση της οδηγίας 2001/18, σύμφωνα με την οποία η αδειοδότηση γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών εξαρτάται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων.

Η Ελλάδα και άλλες χώρες έχουν μπλοκάρει μονομερώς τις καλλιέργειες επικαλούμενες την αρχή της πρόληψης, χωρίς όμως να υπάρχουν επιστημονικά στοιχεία για την τυχόν επικινδυνότητά τους.

Το υπουργείο παραδέχεται τώρα ότι «φυσικά δεν υπάρχει οποιαδήποτε νομική βάση για την απαγόρευση της καλλιέργειάς τους».

Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, οι χώρες που δεν επιθυμούν να καλλιεργούν μεταλλαγμένα θα ενημερώνουν την Κομισιόν, η οποία θα ζητά από τους παραγωγούς σπόρων να εξαιρούν τις χώρες αυτές από τις αιτήσεις αδειοδότησης.

«Σε περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης της κάθε εταιρείας το κράτος-μέλος προβαίνει στη μονομερή λήψη της απόφασης απαγόρευσης» διαβεβαιώνει το υπουργείο.

Αναφέρει μάλιστα πως «έχει ήδη συνταχθεί ανοιχτός κατάλογος πιθανών αιτιάσεων που μπορούν να επικαλεστούν τα κράτη- μέλη, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, λόγοι περιβάλλοντος, αγροτικής πολιτικής, πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, κοινωνικοοικονομικοί, δημόσιας τάξης κλπ».

Πάντως, ακόμα και οι χώρες-μέλη που αρνούνται τις «μεταλλαγμένες» καλλιέργειες δεν θα μπορούν να απαγορεύουν τη διέλευση από το έδαφός τους των εγκεκριμένων, γενετικά τροποποιημένων οργανισμών.

Μέχρι σήμερα η ΕΕ έχει εγκρίνει την καλλιέργεια τεσσάρων γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, ωστόσο μόνο μία από αυτές, το καλαμπόκι MON810 της Monsantο, εξακολουθεί να καλλιεργείται και σήμερα, κυρίως στην Ισπανία.

Η καλλιέργεια των υπόλοιπων, δύο ειδών καλαμποκιού (ΒΤ176 και Τ25) και της πατάτας Amflora, τελικά εγκαταλείφθηκε.

Εν αναμονή της έγκρισής τους βρίσκονται άλλα επτά αιτήματα, μεταξύ άλλων για το καλαμπόκι TC1507 της Pioneer, θυγατρικής του αμερικανικού ομίλου DuPont.

magnesianews.gr

Αναγνώστες