ΔΕΙΤΕ: Αυτοί που πήραν αμέσως το μάθημά τους…

Δεν είναι φοβερό να σου τύχουν τα πιο κάτω; 

Και καλά να σου τύχουν, αν σε φωτογραφίσουν ή σε βιντεοσκοπήσουν; ....


Γελάει μαζί σου όλος ο ντουνιάς. 

Κάτι τέτοιο έγινε και με τους παρακάτω. Απροσεξίες, ατυχήματα, κακές εκτιμήσεις, υπερεκτιμήσεις ικανοτήτων και φέρνουν το γέλιο σε εμάς.

Για δείτε alexiptoto.com

Αναγνώστες