Φορολογικές δηλώσεις: Όσα πρέπει να ξέρετε

Έως τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις για το 2014 (χρήσης 2013) όλα τα φυσικά πρόσωπα.

Όλοι οι φορολογούμενοι... υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις δηλώσεις τους, τα εκκαθαριστικά εκδίδονται αυτόματα με την υποβολή της δήλωσης και μπορούν να τυπωθούν από το φορολογούμενο, οι δόσεις πληρωμής του φόρου είναι προκαθορισμένες και οι πληρωμές τους θα γίνουν σε τρεις δόσεις.

Αν έχουν δώσει email στη ΓΓΠΣ, θα ενημερώνονται με το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο, αν όχι τα μηνύματα εμφανίζονται μόνο στην προσωπική σελίδα καθενός στο taxisnet.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να έχουν κατά νου ότι:

Φέτος, για δεύτερη χρονιά, η ηλεκτρονική υποβολή φορολογικής δήλωσης είναι υποχρεωτική για κάθε φυσικό πρόσωπο, που έχει την κατοικία του στην Ελλάδα, έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο μέλος καθώς και για τους κατοίκους εξωτερικού. Mοναδική εξαίρεση είναι οι δηλώσεις που υποβάλλονται από τους κληρονόμους για λογαριασμό αποβιωσάντων.

Αντίθετα με τα προηγούμενα χρόνια, οι ημερομηνίες υποβολής θα τηρηθούν μέσα στο χρονικό πλαίσιο που ορίζει ο νόμος με ημερομηνία έναρξης στις 20 Μαρτίου και λήξης στις 30 Ιουνίου 2014.

Εισάγεται η καινοτομία της προσυμπλήρωσης, αφού όλοι όσοι δίνουν βεβαιώσεις σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και για εμπορικές συναλλαγές, υποχρεώθηκαν σε αποστολή στοιχείων που θα συμπληρώσουν τα εισοδήματα της κάθε δήλωσης.

Σε περίπτωση ασυμφωνίας των στοιχείων είναι προτιμότερο να απευθύνεστε για διορθώσεις στους φορείς που σας χορήγησαν την βεβαίωση. Με αυτόν τον τρόπο η συμφωνία είναι πλήρης και δεν υπάρχει κίνδυνος ελέγχου. Σε περίπτωση που η δήλωσή σας επιλεγεί για έλεγχο, εφαρμογή θα σας ενημερώνει κατά πόσον θα πρέπει να στείλετε ταχυδρομικά τα παραστατικά ή αν θα πρέπει να επισκεφθείτε την Δ.Ο.Υ. για να προχωρήσει η διαδικασία προσδιορισμού του φόρου σας.

Με την υποβολή η φορολογική δήλωση του 2014, εφόσον δεν οδηγεί σε έλεγχο, προσδιορίζει άμεσα το καταβλητέο ποσό του φόρου και σας ενημερώνει για τις δόσεις και την ταυτότητα οφειλής με την οποία μπορείτε να τον καταβάλλετε στις τράπεζες ή στα ΕΛΤΑ. Η πράξη προσδιορισμού του φόρου δεν θα σας αποσταλεί ταχυδρομικά, αλλά έχετε τη δυνατότητα να την εκτυπώσετε επιτόπου.

Μην καθυστερείτε την υποβολή της δήλωσης γιατί ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής η καταβολή του φόρου σε τρεις δόσεις γίνεται στους ίδιους μήνες (Ιούλιο, Σεπτέμβριο, Νοέμβριο), αντίθετα πιθανή καθυστέρηση μπορεί να οδηγήσει σε εκπρόθεσμες υποβολές ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Φορολογικά, καθιερώνονται τρεις κλίμακες φόρου εισοδήματος: α) κλίμακα για μισθωτούς συνταξιούχους, β) κλίμακα για ελεύθερους επαγγελματίες και εμπορικές επιχειρήσεις και γ) κλίμακα για εισοδήματα από ακίνητα και κινητές αξίες.

Καταργήθηκε το αφορολόγητο ποσό και προβλέπεται πλέον μείωση φόρου μέχρι 2.100 ευρώ για τα εισοδήματα που φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, τα οποία δεν υπερβαίνουν το ποσό των 21.000 ευρώ.

Εφόσον ο φόρος εξοφληθεί στο σύνολό του έως το τέλος Ιουλίου τότε παρέχεται έκπτωση 1,5%.

Οι αποδείξεις δαπανών δεν συνυποβάλλονται, αλλά φυλάσσονται από εσάς, ώστε να είναι διαθέσιμες εφόσον ζητηθούν για έλεγχο.

Για όσους υποβάλλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος ηλεκτρονικά, θα τους ζητείται η συμπλήρωση του έτους γέννησης και εφόσον το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι πιστωτικό η επιστροφή του φόρου γίνεται από άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

Ο τραπεζικός λογαριασμός που θα δηλώνεται από τον φορολογούμενο στο έντυπο της φορολογικής δήλωσης θα πιστώνεται μόνο μια φορά, ενώ ποσά επιστροφής που προκύπτουν από δηλώσεις άλλων φορολογουμένων δεν μεταφέρονται στον ίδιο λογαριασμό αλλά σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ.

Ο κωδικός 049 (δαπάνη με αποδείξεις) συμπληρώνεται μόνο από όσους δηλώνουν εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καθώς και όσους δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει σε αποδείξεις τουλάχιστον το 25% του εισόδήματός τους από μισθούς και συντάξεις.

Αναγνώστες