Το υπ. Υγείας βάζει πλαφόν στη μείωση προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών

Πλαφόν στις μειώσεις προσωπικού στις ιδιωτικές κλινικές βάζει τροπολογία του υπουργείου Υγείας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τις μεταμοσχεύσεις. Βάση του...
ισχύοντος νόμου ο υπολογισμός του αναγκαίου προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών συναρτάται από την πληρότητα των κλινών κατά ανάλογο ποσοστό.

Με την τροπολογία ορίζεται ότι η μείωση του απασχολούμενου προσωπικού δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 50% από τα προβλεπόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο έχει εκδοθεί η άδεια της ιδιωτικής κλινικής. Η μείωση του προσωπικού δεν εφαρμόζεται στις ειδικές μονάδες, στα συγκροτήματα επεμβάσεων και στα διαγνωστικά εργαστήρια.

Με την ίδια τροπολογία ορίζεται ότι σε περίπτωση που δεν υπάρχουν καταχωρημένες τιμές στο Παρατηρητήριο Τιμών της ΕΠΥ (π.χ. αναλώσιμα υλικά με παραχώρηση της χρήσης συνοδού εξοπλισμού, νέα είδη, μη συγκρίσιμα υλικά) οι δαπάνες που απαιτούνται θεωρούνται νόμιμες εφόσον οι τιμές τους δεν υπερβαίνουν τις συμβατικές τιμές που είχε συμφωνήσει ο φορέας με την τελευταία σχετική συναφθείσα σύμβαση.

Επίσης μπορεί να ανανεωθούν έως 30 Σεπτεμβρίου 2014 οι τρίμηνες αποφάσεις μετακινήσεων των νοσοκομείων εντός της ίδιας Υγειονομικής Περιφέρειας.

kerdos.gr

Αναγνώστες