Σε εννέα Πρότυπα-Πειραματικά διευρύνεται η εκμάθηση κινεζικής γλώσσας

Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Οκτώβριο, με δύο διδακτικές ώρες ανά εβδομάδα.

Αυτό προέκυψε από ...τη σημερινή συνάντηση του υφυπουργού Παιδείας Αλέξανδρου Δρεμεντζόπουλου με εκπρόσωπους του Ινστιτούτου «Κομφούκιος».

Τα μαθήματα θα αρχίσουν τον Οκτώβριο και θα διεξάγονται σε σταθερή εβδομαδιαία βάση, σε δυο διδακτικές ώρες.

«Θεωρούμε ότι η εισαγωγή της κινεζικής γλώσσας εκτός σχολικού ωραρίου αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη σύσφιξη των σχέσεων των δυο λαών και συμβάλλει στην μόρφωση των παιδιών, ενισχύοντας το θεσμό των Πρότυπων-Πειραματικών Σχολείων», δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Δερμεντζόπουλος.

Αναγνώστες