ΠΡΟΣΟΧΗ! Ανακαλούνται παρτίδες τυποποιημένων φυστικιών με εντολή ΕΦΕΤ!

Με εντολή του ΕΦΕΤ, ανακαλούνται από την αγορά, παρτίδες τυποποιημένων φυστικιών, καθώς διαπιστώθηκε η ύπαρξη...
της μη επιτρεπόμενης για αυτή την κατηγορία τροφίμου χρωστικής αζωρουμπίνη Ε122.

Πρόκειται για το προϊόν «ΦΥΣΤΙΚΙ ΨΗΜΕΝΟ / ROASTED PEANUTS – CANDIA NUTS», με αριθμούς παρτίδας, ανάλωση και βάρος:

• Lot 140523 και ημ. Λήξεως 23-05-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.
• Lot 140603 και ημ. Λήξεως 03-06-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.
• Lot 140613 και ημ. Λήξεως 13-06-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.
• Lot 140625 και ημ. Λήξεως 25-06-2015 σε συσκευασία βάρους 250 γρ.
• Lot 140531 και ημ. Λήξεως 20-02-2015 σε συσκευασία βάρους 3 κιλών
• Lot 140627 και ημ. Λήξεως 10-03-2015 σε συσκευασία βάρους 3 κιλών

Το προϊόν συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΚΑΝΤΙΑ ΝΑΤΣ ΑΒΕΕ που εδρεύει στις Μαλάδες, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους το προαναφερθέν προϊόν να μην το καταναλώσουν.

Αναγνώστες