Αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης για την Α’ Λυκείου

Αλλάζει ο τρόπος βαθμολόγησης των μαθητών της φετινής Α’ Λυκείου, που έδωσαν για πρώτη φορά εξετάσεις με βάση τον νέο θεσμό της Τράπεζας Θεμάτων....
Με ειδική βαθμολογική οδηγία του, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ομαδοποίηση των μαθημάτων κατά τη βαθμολογία τους, καθώς και προαγωγή των μαθητών στην επόμενη τάξη εάν συμπληρώνουν το 10 κατά μέσο όρο σε τρία μαθήματα ανά επιστημονικό πεδίο.

Σημειώνεται πως με το νέο σύστημα έπρεπε οι μαθητές να συμπληρώσουν τη βάση του 10 σε κάθε ένα από τα βασικά μαθήματα ανά πεδίο.

Ειδικότερα, στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας αναφέρει:

«Με βάση την επεξεργασία των μέχρι τώρα στοιχείων, των σχετικών με την επίδοση των μαθητών της Α' Λυκείου στις ενδοσχολικές εξετάσεις, που έχουν διαβιβαστεί στο γραφείο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων Αλέξανδρου Δερμεντζόπουλου, προκύπτουν τα εξής:

α) Η εισαγωγή της Τράπεζας Θεμάτων στην Α' Λυκείου, όχι μόνο δεν οδήγησε τους μαθητές σε αποτυχία ή επιπλέον δυσκολία ανταπόκρισης στην εξέταση των αντίστοιχων μαθημάτων, αλλά αντιθέτως τους υποβοήθησε ώστε να επιτύχουν καλύτερες βαθμολογικές επιδόσεις. Τα σχετικά στοιχεία θα διαβιβαστούν και στη Βουλή των Ελλήνων.

β) Η νομοθετική απαίτηση της επίτευξης βαθμού τουλάχιστον 10 σε κάθε κλάδο των μαθημάτων της «Ελληνικής Γλώσσας» (3 κλάδοι: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία) και των «Μαθηματικών» (2 κλάδοι: Άλγεβρα και Γεωμετρία) για την προαγωγή των μαθητών, συνάγεται ότι αποτελεί ένα αρκετά απαιτητικό μέτρο που μπορεί να οδηγήσει σε αδικίες.

Ο υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος, φέρεται να έχει ήδη ετοιμάσει σχετική τροπολογία, η οποία θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή και θα περιλαμβάνει αναδρομικά και τους φετινούς εξετασθέντες μαθητές της Α' Λυκείου. Σύμφωνα με την τροπολογία αυτή, φαίνεται ότι στα δύο ανωτέρω μαθήματα για την προαγωγή του μαθητή δε θα απαιτείται η επίτευξη του 10 σε κάθε ξεχωριστό κλάδο, αλλά η επίτευξη του 10 ως μέσου όρου των επί μέρους κλάδων».

Αναγνώστες