Νέο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στη Βουλή

Η πρώτη ηλεκτρονική ψηφοφορία στο ελληνικό κοινοβούλιο πραγματοποιήθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης και για την ολοκλήρωσή της απαιτήθηκαν ένα λεπτό και δέκα δευτερόλεπτα.

Το σύστημα εφαρμόστηκε στη... σημερινή συνεδρίαση του Α’ Θερινού Τμήματος για πρώτη φορά στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει και τη δημιουργία Φυλακών Τύπου Γ’, ωστόσο θα επαναληφθούν άλλες δύο πιλοτικές εφαρμογές, στο Β” και στο Γ” Θερινά Τμήματα, προκειμένου να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Οκτώβριο, με το άνοιγμα των εργασιών της νέας Συνόδου.

Της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ακολούθησε και ο παραδοσιακός τρόπος ανάγνωσης του καταλόγου των βουλευτών, προκειμένου να αποφευχθούν οι αστοχίες της… πρώτη φοράς.

Στην πρώτη φάση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που αντικατέστησε την παραδοσιακή πρώτη ανάγνωση του καταλόγου, απαιτήθηκε 1 λεπτό και 10 δευτερόλεπτα.

Στη δεύτερη επαναληπτική φάση, που αντικατέστησε την παραδοσιακή δεύτερη ανάγνωση του καταλόγου, απαιτήθηκε περίπου 1 λεπτό και 35 δευτερόλεπτα.

Έτσι, όπως προκύπτει από τα έγγραφα της νομοθετικής υπηρεσίας για το αυτοματοποιημένο σύστημα ανοιχτής κοινοβουλευτικής ψηφοφορίας, τυπικά η έναρξη έγινε στις 13:27:23 και η λήξη της στις 13:28:00.

Οι συμμετέχοντες ήταν 84, επιλογή «ναι» έκαναν 49 βουλευτές, επιλογή «όχι» 35 βουλευτές και 0 βουλευτές στο «παρών».

Το σύστημα αυτόματα καταγράφει το ονοματεπώνυμο του κάθε βουλευτή, την εκλογική παράταξη, την εκλογική περιφέρεια, την επιλογή της ψήφου και την ώρα καταχώρησης της ψήφου.

Αναγνώστες