Ευρωκαταδίκη της Ρωσίας για παραβιάσεις σε βάρος Γεωργιανών

Το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε τη Ρωσία, για σωρεία παραβιάσεων, επειδή το φθινόπωρο του 2006 οι ρωσικές αρχές είχαν... προβεί σε συλλήψεις, κρατήσεις και συλλογικές απελάσεις χιλιάδων υπηκόων της Γεωργίας από το Ρωσικό έδαφος.

Σύμφωνα με ανταπόκριση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων, εκδικάζοντας σήμερα την διακρατική προσφυγή Γεωργίας κατά Ρωσίας, που αφορούσε τις μαζικές συλλήψεις και απελάσεις Γεωργιανών υπηκόων από το ρωσικό έδαφος το φθινόπωρο του 2006, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε ένοχη την Ρωσία, για παραβίαση του δικαιώματος στην ελευθερία και στην ασφάλεια, για μη τήρηση της απαγόρευσης μαζικής απέλασης αλλοδαπών, για παραβίαση των διατάξεων της Σύμβασης που απαγορεύουν την απάνθρωπη και εξευτελιστική μεταχείριση, για παραβίαση του δικαιώματος δικαστικής προσφυγής καθώς και για την μη διεξαγωγή μίας αποτελεσματικής έρευνας.

Το Δικαστήριο δεν διαπίστωσε παραβιάσεις του δικαιώματος σεβασμού στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή καθώς και παραβιάσεις που να σχετίζονται με το δικαίωμα ιδιοκτησίας και το δικαίωμα στην εκπαίδευση.

Το Δικαστήριο εξέτασε συνολικά 21 μάρτυρες και έλαβε υπόψη του τις εκθέσεις διαφόρων Διεθνών Οργανισμών, προτού η Ολομέλεια εκδώσει την παρούσα απόφαση.

Η υπόθεση αφορούσε τις συλλήψεις, κρατήσεις και ομαδικές απελάσεις χιλιάδων Γεωργιανών υπηκόων από το Ρωσικό έδαφος, που έγιναν συντονισμένα από τις ρωσικές αρχές από τα τέλη Σεπτεμβρίου 2006 μέχρι και τα τέλη του Ιανουαρίου του 2007.

Το Δικαστήριο επιφυλάχθηκε να ορίσει το ποσό της δίκαιης αποζημίωσης σε μεταγενέστερη απόφαση του ενώ κάλεσε τους διάδικους να υποβάλλουν, μέσα στον επόμενο χρόνο, τις παρατηρήσεις τους και να το ενημερώσουν για την συμφωνία επί της αποζημιώσεως, στην οποία ενδέχεται να καταλήξουν.

Αναγνώστες