Νέα παρτίδα χαλασμένου φαγητού στην Εθνική Φρουρά!

Το Υπουργείο Αμυνας ανακοίνωσε ότι αντιδρώντας άμεσα έδωσε οδηγίες για απόσυρση παρτίδας κοτόπουλων που παρελήφθησαν σήμερα από την Εθνική Φρουρά και επειδή, ο...
εργαστηριακός έλεγχος έδειξε ότι η περιεκτικότητα τους σε νερό ήταν πέραν του μεγίστου προβλεπομένου ορίου απαίτησε από τον προμηθευτή να τα αντικαταστήσει με κοτόπουλα εντός των προδιαγραφών, μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης.

Οπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το Υπουργείο Άμυνας μετά την επαύξηση των ελέγχων που διεξάγει στα τρόφιμα που παραδίδονται στην Εθνική Φρουρά, ζήτησε από τα αρμόδια όργανα του κράτους όπως διενεργήσουν εργαστηριακό έλεγχο σε δείγμα παρτίδας κατεψυγμένων κοτόπουλων, που αφορούσε στην περιεκτικότητά τους σε νερό, βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 543/2008.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου που παρελήφθησαν από το Υπουργείο Άμυνας, σήμερα στις 04 Αυγούστου 2014, κατέδειξαν περιεκτικότητα νερού κατά 5,8%, πέραν του μέγιστου προβλεπομένου ορίου, και συνεπώς καθιστούν τα κοτόπουλα εκτός των καθορισμένων προδιαγραφών, συνεχίζει το Υπουργείο.

Σύμφωνα με το Υπουργείο παρά το γεγονός ότι δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα υγειονομικής καταλληλότητας για τα συγκεκριμένα κοτόπουλα, το Υπουργείο Άμυνας απαίτησε αυθημερόν από την προμηθεύτρια εταιρεία την απόσυρση της ποσότητας που παραδόθηκε στις 04 Αυγούστου 2014 και αντικατάσταση αυτής με αντίστοιχη ποσότητα κοτόπουλων εντός προδιαγραφών.

Το Υπουργείο προσθέτει ότι ζητήθηκε από την εταιρεία όπως η αντικατάσταση ολοκληρωθεί μέχρι το μεσημέρι της 05 Αυγούστου 2014, με σκοπό την αποφυγή οποιουδήποτε προβλήματος στη σίτιση των Εθνοφρουρών.

Διευκρινίζεται ότι δεν έχει καταναλωθεί στην Εθνική Φρουρά οποιαδήποτε ποσότητα από τη συγκεκριμένη παρτίδα κοτόπουλων.

Καταλήγοντας, το Υπουργείο τονίζει ότι ο Υπουργός Άμυνας έδωσε νέες αυστηρότερες οδηγίες, όπως οι εταιρείες, που προμηθεύουν την Εθνική Φρουρά με τρόφιμα, πληροφορηθούν ότι θα πρέπει να τηρούν επακριβώς τις σχετικές προδιαγραφές και ότι δεν θα γίνει ανεκτή καμία παρέκκλιση από αυτές.

Αναγνώστες