Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο η συνταγματικότητα του νόμου για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο θα κρίνει ουσιαστικά αν είναι εντός συνταγματικών πλαισίων η διατήρηση επί μακρόν των αυθαιρέτων και η εξαίρεση τους από... την κατεδάφιση ως στοιχεία του νέου νόμου 4178/13.

Εκδικάστηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας η υπόθεση που αφορά στη συνταγματικότητα η μη του νόμου περί αυθαιρέτων.

Κατά τη διάρκεια της εκδίκασης, ο εκπρόσωπος του Δημοσίου αναφέρθηκε σε τροπολογία που προωθεί η κυβέρνηση για εξαιρέσεις από τον νόμο για τα αυθαίρετα.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο θα κρίνει ουσιαστικά αν είναι εντός συνταγματικών πλαισίων η διατήρηση επί μακρόν των αυθαιρέτων και η εξαίρεση τους από την κατεδάφιση ως στοιχεία του νέου νόμου 4178/13.

Αυτό που θα κριθεί εν προκειμένω είναι η συνταγματικότητα ή μη του νέου νόμου για την νομιμοποίηση των αυθαιρέτων η και αν αυτός θα έχει την τύχη του ν. 4014/11, που ακυρώθηκε πέρυσι από το δικαστήριο.

Όπως ανέφερε κατά την εκδίκαση της υπόθεσης ο εκπρόσωπος του Δημοσίου, η σχετική τροπολογία βρίσκεται σε προχωρημένο στο στάδιο.

Σύμφωνα με την τροπολογία εξαιρούνται των ευνοϊκών ρυθμίσεων της νομοθεσίας αυθαίρετα που έχουν κατασκευαστεί πριν το 2011 και έχει ανακληθεί η άδεια τους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

Αναγνώστες