Στη γενική διεύθυνση φορολογικής διοίκησης 8.835 στελέχη του ΥΠΟΙΚ

Στη γενική διεύθυνση φορολογικής διοίκησης υπάγεται πλέον το 69% του προσωπικού της Γενικής Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, γεγονός που ...καθιστά την εν λόγω διεύθυνση ως την πλέον πολυπληθή στον οργανισμό του υπουργείου Οικονομικών.

Με απόφαση της γενικής γραμματέως Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Σαββαΐδου κατανεμήθηκαν μεταξύ των Γενικών Διευθύνσεων και των Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ, οι 12.821 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού της γραμματείας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.

Σύμφωνα με την απόφαση της κ. Σαββαΐδου σχεδόν 7 στους 10 υπάλληλους της ΓΓΔΕ θα υπηρετούν πλέον στη γενική διεύθυνση φορολογικής διοίκησης. Πρόκειται για 8.835 υπάλληλους σε σύνολο 12.821.

Στη γενική διεύθυνση τελωνείων και ειδικών φόρων κατανάλωσης θα υπηρετούν 2.111 άτομα, ενώ για τη γενική διεύθυνση του Γενικού Χημείου του Κράτους προβλέπονται 441 οργανικές θέσεις.

Στη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπίνου Δυναμικού οι οργανικές θέσεις ανέρχονται σε 744, ενώ οι θέσεις στην Κεντρική Υπηρεσία της ΓΓΔΕ ανέρχονται σε 97.

Η απόφαση της κ. Σαββαΐδου προβλέπει πως το σύνολο των θέσεων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας σε εκείνη ανέρχονται σε 689, δηλαδή στο 5% των οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού της ΓΓΔΕ.

Αναγνώστες