Κωνσταντινόπουλος: Ενεργοποίηση δράσεων 100 εκατ. για μικρομεσαίους και ανέργους

Στο πλαίσιο της προσπάθειας του υφυπουργού Ανάπτυξης Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου για την τόνωση της επιχειρηματικότητας, που είναι ο πιο ασφαλής δρόμος για την ανάταξη της ελληνικής οικονομίας και... τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, ενεργοποιούνται δύο δράσεις.

Οπως αναφέρει ο ίδιος ο υφυπουργός στη σελίδα του στο Facebook:

«Ενεργοποιούμε δύο (2) σημαντικές εμπροσθοβαρείς δράσεις από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 100εκ. ευρώ, με την προδημοσίευση των σχετικών προσκλήσεων.

Συγκεκριμένα οι δράσεις αφορούν :

- Την Μικρή και Μεσαία Επιχειρηματικότητα με ύψος χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ και στόχο την αναβάθμιση της επιχειρηματικής οργάνωσης και λειτουργίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων , δίνοντας έμφαση στην εξωστρέφεια και την διείσδυσή τους σε νέες αγορές. Σημειώνεται ότι η δράση αφορά επενδύσεις από 20.000 μέχρι και 300.000 ευρώ , ενώ η επιχορήγηση έχει ορισθεί μέχρι και στο 40% του συνολικού ποσού της επένδυσης. Επιπρόσθετα, υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% επί της συνολικής Δημόσιας δαπάνης.

- Το Ανθρώπινο Δυναμικό και συγκεκριμένα άνεργους συμπολίτες μας, εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για ενίσχυση των επιχειρηματικών σχεδίων τους με κάλυψη λειτουργικών εξόδων καθώς και θέσεων απασχόλησης , συνολικoύ ύψους χρηματοδότησης 50 εκ. ευρώ. Η δράση αυτή αφορά έργα ύψους από 28.000 έως 40.000 ευρώ, με 100% ενίσχυση του συνολικού προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ υπάρχει δυνατότητα προκαταβολής μέχρι και 40% της Δημόσιας Δαπάνης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις στις επόμενες ημέρες, στις ιστοσελίδες www.antagonistikotita.gr και www.espa.gr».

Αναγνώστες