Παράταση ενός έτους για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού Αίγινας


Ένα χρόνο παράταση της δημοπράτησης του έργου για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας ...
αποφάσισε να δώσει ο υπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Ο υπουργός πρόκειται να καταθέσει, στο τέλος της βδομάδας, σε νομοσχέδιο του υπουργείου που συζητείται ήδη στη Βουλή, με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων», τη σχετική τροπολογία

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Δημήτρης Καρύδης έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ό,τι είπε το κάνει πράξη -για δεύτερη φορά- δίνοντας παράταση ενός έτους, ώστε να γίνει η δημοπράτηση του μεγάλου έργου για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας. Αποδεικνύει την ευαισθησία του για την ανάπτυξη του νησιού μετά την άμεση ανταπόκρισή του, στα αγωνιώδη αιτήματα όλων των φορέων και σύσσωμης της κοινωνίας της Αίγινας. Πλέον, δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία για την Περιφέρεια Αττικής και την κυρία Δούρου να προχωρήσει χωρίς χρονοτριβή ένα έργο που παρέλαβε πανέτοιμο, ένα έργο ζωής για την Αίγινα».

Η τροπολογία θα αναφέρει τα εξής:

Με την προτεινόμενη προσθήκη – τροπολογία προστίθεται μεταβατική ρύθμιση στη διάταξη του άρθρου 59 του ν. 4146/2013 (Α΄90), σύμφωνα με την οποία αποφάσεις έγκρισης δημοπράτησης έργων με το σύστημα μελέτη κατασκευή οι οποίες έχουν εγκριθεί πριν τις 11/9/2013 (ημερομηνία ισχύος της απόφασης με αριθμ. Δ17γ/256/7/ΦΝ437.5/11.9.2013) παραμένουν σε ισχύ μέχρι τις 31/12/2014 οπότε και θα πρέπει να έχουν υποβληθεί οι προσφορές των σχετικών δημοπρασιών. Μετά τη θέση σε ισχύ της απόφασης με αριθμ. Δ17γ/256/7/ΦΝ437.5/11.9.2013 «Καθορισμός των ειδών των τεχνικών έργων που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ) που κυρώθηκε με το ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/18-6-2008), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 59 του ν. 4146/2013 (ΦΕΚ 90 Α΄/18-04-2013), για δημοπράτησή τους με το σύστημα μελέτη – κατασκευή)» προέκυψε θέμα σχετικά με την τύχη των κατ’ ιδίαν αποφάσεων που είχαν εκδοθεί πριν την 11-9-2013 και οι οποίες εγκρίνουν τη δημοπράτηση έργων με το σύστημα Μ-Κ.

Το κύριο πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι φορείς που έτυχαν έγκρισης δημοπράτησης του έργου τους με το σύστημα Μ-Κ αλλά δεν ολοκλήρωσαν τις διαδικασίες δημοπράτησης μέχρι 11-9-2013 ή το έργο τους δεν περιλαμβάνεται στα είδη της απόφασης να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο απώλειας των ποσών που δαπάνησαν αλλά και της χρηματοδότησης του έργου. Με την προτεινόμενη μεταβατική διάταξη δίνεται η δυνατότητα δημοπράτησης όλων των παραπάνω έργων μέχρι την 31/12/2015.

Αναγνώστες