ΟΠΑΠ: Πρόταση Δ.Σ. για αυξημένο μέρισμα 0,7 ευρώ/μετοχή

Το διοικητικό συμβούλιο του Οργανισμού αποφάσισε να προτείνει στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη ....Δευτέρα 20/4 τη διανομή αυξημένου μερίσματος 0,70 ευρώ ανά μετοχή προ της παρακράτησης φόρου.

Πρόκειται για αύξηση της τάξης του 180% συγκριτικά με το μέρισμα της χρήσης 2013, της τάξης των 0,25 ανά μετοχή.

Αναγνώστες