Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα ιδρύει η κυβέρνηση

Την ίδρυση Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας αποφάσισε η κυβέρνηση και ειδικότερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση..... του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη, στην σημερινή συνεδρίασή του, το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ενέκρινε το σχεδιασμό για την ίδρυση Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, στην οποία θα ενταχθούν το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, το Ε.Τ.Ε.ΑΝ., ενδεχομένως δε και άλλοι κυβερνητικοί Φορείς με χρηματοδοτικές λειτουργίες.

Με ευθύνη της Ομάδας Χρηματοπιστωτικού Τομέα του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, το σχέδιο θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση, στο πλαίσιο της οποίας κάθε ενδιαφερόμενος θα έχει τη δυνατότητα να καταθέσει απόψεις και προτάσεις με σκοπό την επίτευξη του βέλτιστου δυνατού αποτελέσματος

Αναγνώστες