Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων


Έως τις 16 Ιανουαρίου 2017 οι αιτήσεις για το ΕΑΠ...
Παράταση στην υποβολή αιτήσεων για 5 προπτυχιακά και 20 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών ανακοίνωσε το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Ως νέα καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ορίστηκε η 16η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00.

Η νέα πρόσκληση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για φοίτηση στα Προγράμματα Σπουδών του Ιδρύματος γνώρισε σημαντική επιτυχία. Η πολιτική του Ιδρύματος και οι καινοτομίες της πρόσκλησης επέτρεψαν στο ΕΑΠ για πρώτη φορά να εισαγάγει φοιτητές χωρίς κλήρωση, εγκαινιάζοντας μία νέα εποχή στις ακαδημαϊκές προοπτικές του.


Ανοικτά Προγράμματα Σπουδών προς υποβολή αιτήσεων

Το ΕΑΠ, στο πλαίσιο της δέσμευσης του για ένα πραγματικά ανοικτό πανεπιστήμιο, παρέτεινε μέχρι την 16η Ιανουαρίου 2017 και ώρα 15:00 τη δυνατότητα της υποβολής αιτήσεων στα ακόλουθα Προγράμματα Σπουδών:


Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

Πληροφορική

Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό

Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

Κοινό ΜΠΣ «Master in Business Administration» (ΜΒΑ) ΕΑΠ-Wroclaw

Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων

Τραπεζική

Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων

Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας

Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

Διαχείριση Αποβλήτων

Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική

Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας

Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών

Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά

Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού

Γραφικές Τέχνες-Πολυμέσα

Σχεδιασμός Φωτισμού

Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας

Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας

Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία


Ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν πληροφορίες για τα ανοικτά προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 16η Ιανουαρίου 2017.

Οπως δήλωσε ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής καθηγητής Βασίλης Καρδάσης: «Αποδείχτηκε ότι το πνεύμα ανανέωσης και ανάπτυξης που εμφύσησε η Διοίκηση στις ακαδημαϊκές και διοικητικές δομές, έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στον χώρο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναβαθμίζει την ακαδημαϊκή υπόσταση του Ιδρύματος και προβάλλει τον κοινωνικό ρόλο αλλά και την ποιότητα σπουδών στο ΕΑΠ».
Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο παραμένει το μοναδικό Δημόσιο ΑΕΙ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που προσφέρει πτυχία και μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών.

Αναγνώστες