Μειώσεις φόρων: Πόσο θα μειωθεί η μηνιαία παρακράτηση σε μισθούς και συντάξεις από 1η Ιανουαρίου


Οι μειώσεις φόρου που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ σημαίνουν ότι θα μειωθεί η μηνιαία παρακράτηση από ...την 1η Ιανουαρίου 2020 και θα αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα

Μειώσεις στις μηνιαίες κρατήσεις φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων που θα καταβάλλονται από την 1η-1-2020 σε εκατομμύρια εργαζομένους και συνταξιούχους αναμένεται να προκαλέσουν οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το «βήμα» της 84ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Οι μειώσεις αυτές θα έχουν ως συνέπεια την αύξηση του μηνιαίου διαθεσίμου εισοδήματος των συγκεκριμένων φορολογουμένων.

Από την 1η-1-2020 οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές περισσοτέρων από 3.000.000 μισθωτών εργαζομένων και συνταξιούχων θα αυξηθούν λόγω της μείωσης των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος που θα προκαλέσουν τα εξαγγελθέντα από τον πρωθυπουργό φορολογικά μέτρα που προβλέπουν τη μείωση του ελάχιστου συντελεστή φόρου εισοδήματος από το 22% στο 9%, για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος, και την προσαύξηση του αφορολογήτου ορίου εισοδήματος κατά 1.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Το money-money.gr παρουσιάζει αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που αποτυπώνουν τα μηνιαία οφέλη που θα έχουν από τις μειώσεις των κρατήσεων φόρου εισοδήματος όσοι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και όσοι συνταξιούχοι λαμβάνουν ετήσιες αποδοχές μεγαλύτερες από 8.636 ευρώ, που είναι το βασικό αφορολόγητο όριο εισοδήματος.

Ενδεικτικά, για το μέγεθος των ωφελειών που θα αποκομίσουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι από τη μείωση των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος επί των αποδοχών τους είναι τα ακόλουθα παραδείγματα:

* Δημόσιος υπάλληλος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.250 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στον καθαρό μισθό του κατά 14,77 ευρώ. Ο μισθός αυτός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τα 1.133,33 ευρώ στα 1.148,10 ευρώ, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων αποδοχών του (επί των 1.250 ευρώ) θα μειωθεί από τα 116,67 στα 101,90 ευρώ.

* Εργαζόμενος στον ιδιωτικό τομέα με δύο εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.500 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στον καθαρό μισθό του κατά 25 ευρώ. Ο μισθός αυτός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τα 1.307,14 ευρώ στα 1.332,14 ευρώ, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων αποδοχών του (επί των 1.500 ευρώ) θα μειωθεί από τα 192,86 στα 167,86 ευρώ.

* Συνταξιούχος χωρίς εξαρτώμενα τέκνα και με μηνιαίες φορολογητέες αποδοχές 1.000 ευρώ θα έχει μηνιαία αύξηση στον καθαρό μισθό του κατά 14,77 ευρώ. Ο μισθός αυτός θα αυξηθεί τον Ιανουάριο του 2020 από τα 938,33 ευρώ στα 953,10 ευρώ, καθώς η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των φορολογητέων αποδοχών του (επί των 1.000 ευρώ) θα μειωθεί από τα 61,67 στα 46,90 ευρώ.

Αναγνώστες