Επιδότηση ενοικίου: Αυτές είναι οι ημερομηνίες για τη νέα αίτηση


Θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία όσοι κατέθεσαν τις αιτήσεις τους εντός του περασμένου Μαρτίου, καθώς ...αυτόν τον μήνα συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος τους

Στην υποβολή εκ νέου αίτησης για το επίδομα ενοικίου θα χρειαστεί να προχωρήσουν αρκετοί δικαιούχοι ώσετε να μην χάσουν τα χρήματα που δικαιούνται.

Συγκεκριμένα, θα πρέπει να επαναλάβουν τη διαδικασία όσοι κατέθεσαν τις αιτήσεις τους εντός του περασμένου Μαρτίου, καθώς αυτόν τον μήνα συμπληρώνεται το εξάμηνο ισχύος τους, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση που θα υποβληθεί στην υπηρεσία θα προσκομίζει νέο έντυπο συναίνεσης, καθώς και τα δικαιολογητικά που χρειάζονται.

Για να μην χαθεί κάποιος μήνας επιδότησης, η νέα αίτηση για αιτήσεις που έχουν αρχικά υποβληθεί από 01 Μαρτίου 2019 έως 31 Μαρτίου 2019 θα πρέπει να υποβληθούν και να εγκριθούν έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν εντός Μαρτίου 2019 για τις οποίες διαπιστώθηκε από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις ότι εξακολουθούν να πληρούν τους όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος, ανανεώθηκαν αυτόματα και εμφανίζονται με την ένδειξη «Η αίτηση έχει ανανεωθεί για ένα επιπλέον εξάμηνο».

Για τις αιτήσεις που διαπιστώθηκε ότι δεν πληρούνται πλέον οι όροι του προγράμματος (πχ. αλλαγή σύνθεσης του νοικοκυριού, αλλαγή εισοδημάτων ή περιουσιακής κατάστασης) αυτές δεν θα ανανεωθούν.

Σημειώνεται ότι στους δικαιούχους θα αποσταλεί μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η χορήγηση του επιδόματος δεν θα ανανεωθεί αυτόματα. Αν επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση από 1/9/2019.

Αναγνώστες