Δυο οι τελικοί «μνηστήρες» για την Creta Farms


Δυο είναι οι τελικώς οι «μνηστήρες» καθώς μπαίνουμε στην τελική ευθεία για διεκδίκηση της χειμαζόμενης Κρητικής αλλαντοβιομηχανίας Creta Farms.

Σύμφωνα με ...
το capital.gr, πρόκειται για τα επενδυτικά σχήματα: Impala του Δημήτρη Βιντζηλαίου και Lime Capital που είναι και μέτοχος της Γαλακτοβιομηχανίας Δωδώνη, που κατέθεσαν σύμφωνα με τις ίδιες πηγές δεσμευτική προσφορά για την απόκτηση της χειμαζόμενης αλλαντοβιομηχανίας.
Η διορία στους έξι ενδιαφερόμενους επενδυτές που είχαν υποβάλει μη δεσμευτική προσφορά να καταθέσουν δεσμευτική εξέπνευσε σήμερα στις 9 το βράδυ.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα της διαγωνιστικής διαδικασίας, οι προτάσεις θα κριθούν όχι μόνο από το ύψος της προσφοράς αλλά από το ύψος του "κουρέματος" που ζητάνε από τις τράπεζες, το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής των οφειλών στα πιστωτικά ιδρύματα και στα ασφαλιστικά ταμεία αλλά και από το business plan που έχουν εκπονήσει και κατά πόσο αυτό είναι βιώσιμο και σε τι βάθος χρόνου θα επιτευχθεί η επαναφορά στην κανονικότητα της αλλαντοβιομηχανίας.

Ο στόχος είναι να κλείσει η διαγωνιστική διαδικασία τέλη Νοεμβρίου προκειμένου να κατατεθεί στο Πρωτοδικείο Ρεθύμνου αίτηση μέσα στον Δεκέμβριο για την υπαγωγή της Creta Farms στο άρθρο 106 β και δ του πτωχευτικού κώδικα και να ανοίξει ο δρόμος για την ένεση ρευστότητας, υπό τη μορφή ενδιάμεσης χρηματοδότησης, από τον ενδιαφερόμενο επενδυτή.

Μέχρι τότε αναμένεται ότι οι τράπεζες θα εκταμιεύσουν την ενδιάμεση χρηματοδότηση ύψους 4 εκατ. ευρώ που έχουν εγκρίνει για την κρητική αλλαντοβιομηχανία.


Η Creta Farms οφείλει πάνω από 153 εκατ. ευρώ.

Οι οφειλές της προς το Ελληνικό Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία ξεπερνούν τα 12,456 εκατ. ευρώ, οι εμπορικές υποχρεώσεις με ημερομηνία 31 Αυγούστου ανέρχονταν στο ποσό των 26,187 εκατ. ευρώ, ενώ προς την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων οφείλει 15 εκατ. ευρώ, 47,55 στο κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο προς την Εθνική Τράπεζα, την Alpha Bank, την Pireaus snf Designated Activity Company, CAIRO Νο3 Finance Designated Activity Company. Επιπλέον έχει άνοιγμα 12,623 εκατ. ευρώ προς την Pireaus snf Designated Activity Company, 9,564 εκατ. ευρώ προς την Εθνική Τράπεζα, 8,028 εκατ. ευρώ προς την Eurobank, 6,352 εκατ. ευρώ προς την Alpha Bank, κ.ά.

Αναγνώστες